elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: klampen

klampen , [klitten, kleven] , klampen , (zwak werkwoord) , van de sneeuw, ballen.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
klampen , klamme , klamde, haet geklamp , vastklampen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
klampen , klampen , zwak werkwoord, onovergankelijk , (Zuidoost-Drents zandgebied) = vastzetten IJ moet zörgen daj het voor zaod goed klampt Kunt er nog een paar klampgarven bij? (Sti)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
klampen , klaampen , zwak werkwoord, onovergankelijk , (Zuidwest-Drenthe) = 1. het afsteken van hooi in blokken (Zuidwest-Drenthe, noord) 2. (Zuidwest-Drenthe, zuid), in De haver worde licht edorst dat der wat zaod in bleef. Het stro worde dan ehakseld en der worde wat maal deur edaone; dat was klaampen van haver veur het peerd (Hgv), zie ook klapen
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
klampen , klampen , planken aan elkaar hechten door middel van een klamp
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
klampen , klampm , 1. een klampsteen (op z’n kant) metselen. 2. leer onder de klompen slaan.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
klampen , [binden, bevestigen] , klampen , (werkwoord) , klampen, eklampt , 1. klompen voorzien van een klampe; 2. bossen maken van stro.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
klampen , klampe , zwak werkwoord , WBD III.4.2:56 'klampen' - grijpen door roofdieren; ook genoemd: 'vangen' of 'vatten'
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal