elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: klaveren

klaveren , klaveren , klefferen , klauteren, klimmen.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
klaveren , kloavêrn , klaveren , de klaver, zoo witte als roode (Brabantsche) laten uitbloeien om er zaad van te oogsten. Vgl. valgen.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
klaveren , kloavern* , klaveren , vergel. valgen *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
klaveren , kloavers , zie: schuppens .
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
klaveren  , klavere , met moeite klimmen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
klaveren , klévere , kléveren, klevvere, klevveres , m , klaveren acht, koning (kaartspel) klévere(n) aagt, klévere(n)kunning; ’k Héb klevvere(s) rute Ik heb klaveren en ruiten (= kaartspel.) [Ove]
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
klaveren , klaavere , klaveren.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
klaveren , klieëvere , klaveren, kleur bij het kaartspel.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
klaveren , klaveren , klauteren.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
klaveren , klèvveren , klaveren. wie hètter klèverren aos?, wie heeft klaveren aas?
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
klaveren , klàèveres , klaveren , Bè't rikke héd'de klàèveres, schuppes, hartes én rûites in 'n kaortspél zitte. Bij het rikken heb je klaveren, schoppen, harten en ruiten in een kaartspel zitten.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
klaveren , klëvere , zelfstandig naamwoord , klaveren , klëvere VB: klëvere ês droof, neet sjöppe.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
klaveren , klaavere , klauteren
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
klaveren , klivvere , klaveren , Ik speul klivverenòs uit. Ik speel klaverenaas uit.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
klaveren , klaovere , werkwoord , klauteren (Helmond en Peelland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
klaveren , klivvere , zelfstandig naamwoord, meervoud , klaveren (kaartspel) (Helmond en Peelland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
klaveren , klieëvere , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , klaveren (kaartspelkleur)
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
klaveren , klaoftere , werkwoord , (Nederweerts, Ospels) dauwtrappen, lopen door nat gras
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
klaveren , klaavere , klaovere , zwak werkwoord , WBD III.1.2:165 'klaveren' = klauteren; ... as aopen klaoveren ze tege die ketels omhoog... (Naarus; ps. v. Bernard de Pont; in: Groot Tilburg 1941; CuBra); Toen ik zo in de helft van Maai is op m’n fietske was geklaoverd... (Naarus; ps. v. Bernard de Pont; in: Groot Tilburg 1941; CuBra); De Peer hâ en goei nutje op/ èn wo nòr bèd toe gaon/ hij klaoverde oover de trap/ kwaam bekaant boovenaon./ De liste treej was em te veul/ den afstaand was te grôot/ hij laazerde bots-boem omlêeg/ èn ie braak zene pôot. (Lechim; ps. v. Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: Aaventoe liege maag...)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
klaveren , klieëvere , klaveren (speelkaart)
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal