elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kleerkast

kleerkast , kleierkas , mannelijk , kleierkės , kleierkėsjke , kleerkast. Doe huits dich gėt oet diene kleierkas: erop los kletsen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
kleerkast , kleerkast , klerenkast , de , Ook klerenkast (Zuidoost-Drents zandgebied) = klerenkast De kleerkaaste is aordig duf (Die)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
kleerkast , kléérkáást , klerenkast.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
kleerkast , kleerkaaste , klerekaaste , zelfstandig naamwoord , de; klerenkast
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
kleerkast , klèrkààst , klerenkast
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
kleerkast , kleerkaste , (zelfstandig naamwoord) , kleerkast.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
kleerkast , kleierkas , kleierkast , (mannelijk) , kleerkast
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
kleerkast , klirkaast , zelfstandig naamwoord , kleerkast; WBD (III.2.1:107) 'Kleerkast'
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal