elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: afstaan

afstaan , ofstoan , (klemtoon op: stoan) = blijven staan, wanneer dit met groote moeite gepaard gaat; het schip slingerde zoo geweldig dat de matrozen ’t niet konden ofstoan = zij moesten zich aan het touwwerk vasthouden; het woei zoo geweldig dat ik ’t niet kon ofstoan = het niet op de been kon houden. – “Hei’n weg of woagenpad dei liek lopt mit ’t spoor, dei mouje wel verleggen, want as ie an ’t mennen bin en de train ridt joe van achtern in, den is t’r gijn peerd dei ’t ofstoan ken,” dat is dan moeten de paarden wel aan ’t hollen gaan; as de wegen ofschuun bin en glad den kennen ’t de peerden zunder iezers nijt ofstoan. – ik kōn’t nijt ofstoan, ook zooveel als: het staan vermoeide mij te veel, omdat (bv.) de rede te lang duurde. – Vgl. v. Dale: afstaan (verouderd) (van aanvallen, gevaren, kwellingen, moeilijkheden, enz.) ze ten einde toe standvastig verduren, ze uithouden zonder te bezwijken: de Zwitsers stonden de aanslagen der bondgenooten af.– Hooft: Binnen laaghen vijf vendels, – die twee stormen afstonden, verslaande veel Fransoyzen. (Ned. Hist. 606. 19). Zie: ofrekken.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
afstaan , ofstoan , niet meer over het vuur hangen; de eerappels hebben al ’n toer ofstoan, zij wor’n stief en kold. Vgl. opstoan.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
afstaan , aafsjtaon , sjtóng aaf, haet of is aafgesjtange , afstaan.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
afstaan , ofstoan , stund of, of estoane , afstaan (vroeger werden kinderen wel eens afgestaan aan familieleden zonder kinderen).
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
afstaan , ofstaon , sterk werkwoord, (on)overgankelijk , 1. afstaan Hij hef de oren nogal wied van de kop ofstaon (Bov), (bijv.) Da’s een met grote, ofstaonde oren (Gas) 2. afgeven Zie wilt de kiender nog niet ofstaon (Hgv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
afstaan , ofstaon , 1. afstaan. (afstand). De boomm muttn wieder van mekaere ofstaon. 2. benadelen. Zien eign breur ofstaon en ’n vremde de veurkeur geevm, dat kan gien mense mooi vinn.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
afstaan , ofstaon , afstaan. (lenen). Kun ie mien dât ’n maond ofstaon?
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
afstaan , afstôn , geven, duren , We zulle mér wa afstôn vur die áéremoejléijers, want zóó'ne störm is hiil érg. We zullen maar wat geven voor die arme mensen, want zo'n storm is vreselijk.
Ut zal ménne kop nog wél afstôn. Het zal mijn hoofd nog wel afstaan. Het zal mijn tijd nog wel duren.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
afstaan , ofstaon , werkwoord , afstaan
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
afstaan , aofsjtoën , werkwoord , afstappen , (vaan de fits) (zie:'staan')
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
afstaan , aofsjtoën , werkwoord , verliezen , (zie ook 'sjtoën) In de zw: Ze hebbe twie keender môtten aofsjtoën: de ouders hebben twee kinderen door de dood verloren.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
afstaan , [afstand doen van iets] , ofstaon , (werkwoord) , afstaan.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal