elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: argument

argument , argement , aargement , zelfstandig naamwoord , et; argument
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
argument , argemeent , zelfstandig naamwoord onzijdig , argemeente , - , argument , VB: Dat ês noé vuur mich 'n argemeent vuur 't neet te doén.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal