elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: barbier

barbier  , berbeer , barbier.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
barbier , barrebier , zelfstandig naamwoord de , Barbier, Kapper.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
barbier , barbier , de , barbiers , barbier De barbier had het haor zo hakkerig eknipt, het was gien gezichte (Hgv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
barbier , bärrebier , barbier
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
barbier , barbier , brebier , zelfstandig naamwoord , de 1. ouder woord voor kapper, barbier 2. barbier die tevens de geneeskunst uitoefent
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
barbier , barrebier , zelfstandig naamwoord , barrebiers , barrebiertie , kapper, barbier Vroeger gong ie allêên op saeterdag te scheere bij den barrebier; de ouwe manne ‘over de neut’ of ‘over d’n duim’ Vroeger ging je alleen op zaterdag te scheren bij de barbier, de oude mannen over de ‘neut’ of over de ‘duim’ (omdat bij hen de wangen door tandverlies en rimpels waren ingevallen stak de barbier zijn duim in de mond van de klant om de wang naar buiten te laten opbollen. Ook was er voor dit doel een walnoot voor algemeen gebruik. Sommige klanten vonden deze manieren onhygiënisch en staken een extra dikke pruim in hun mond!)
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
barbier , barbeer , zelfstandig naamwoord mannelijk , barbeers , - , barbier , VB: 't Woerd 'barbeer' wörd koelik nog gebruk, eleng nog ién 'De barbeer van Sevilla'
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
barbier , barebaks , barrebakse, barrebokse , barbier.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
barbier , barbeêr , barbieër , zelfstandig naamwoord, mannelijk , barbeêrs/barbieërs , eerste vorm Nederweerts, Ospels; tweede vorm Weerts (stadweerts), Buitenijen (kerkdorpen rondom stadskern); barbier, kapper
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
barbier , bèrrebier , bèrbier , zelfstandig naamwoord , barbier; Kees & Bart (krantenrubriek 1922-193?): 'bij den berrebier'; 'barrebier'; Cees Robben – Ik koom rèècht van den berrebier... (19861031); Frans Verbunt: 'bèrbier'
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal