elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bedanken

bedanken , bedanken , niet meer willen gebruiken, bv. van koffie of thee, wat men te kennen geeft door het leege kopje in het schoteltje om te keeren, of ook, minder ouderwetsch, op zij te leggen: alsdan heeft men bedankt. Eigenlijk zooveel als: bedankt voor meer. Ook = niet gunnen, voor het bod bedanken; de lijfhebbers worden bedankt! = de bieders worden geen koopers, het goed blijft dus onverkocht, wordt ingehouden. Zie de uitdrukking: bedanken doun, art. doun.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
bedanken , bedansen , Wanneer men iemand voor iets bedanken wil wordt, voor de grap, in plaats van ‘wel bedankt!’ gezegd: Wel bedanst en besprongen! Verg. te Leiden de wensch: Goeje reis (rijs) en beste grutte!
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen
bedanken , bedanken , zwak werkwoord, overgankelijk , 1. bedanken Je wordt bedankt veur het bezuik (Gie), Ik mus het baonie wel annemen; ik kun er min veur bedaanken (Row), Nou, bedankt heur! (Vtm) 2. ontslag geven of nemen Zij hebt hum bedaankt (Ruw), Hie is haost nog te lui um aodem te haolen, ik zal hum wel moouten bedanken (Eex), Die kèrel hef bedankt in het bestuur (Oos)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bedanken , bedaanken , werkwoord , 1. z’n dank meedelen 2. afwijzen, het niet willen 3. opzeggen van een lidmaatschap e.d.
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
bedanken , bedaanke , werkwoord , bedaankde, bedaank , bedanken , Zw: Slivvenhier op z'n bloetse kneje bedaanke.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
bedanken , bedâânke , bedanken.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
bedanken , bedanke , bedanke, zich , werkwoord , bedanktj, bedankdje, bedankdj , het lidmaatschap van een vereniging opzeggen
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
bedanken , bedaanke , zwak werkwoord , bedaanke - bedankte - bedankt , bedanken; Pierre van Beek: Dègge bedankt zèèt, dè witte (Tilburgse Taaklplastiek 183); gg bedankt - dankjewel (ook ironisch); dègge bedankt zèèt, dè witte - nou, dank je wel hoor!; in tegenwoordige tijd ook vocaalkrimping: gij/hij bedankt; ontslag nemen; Interview met de heer De Kok (1978) – “Dè moete doen, zègge ze, ge moet allemòl bedanke, zeetie, want et gèld is op! Ge zult nòr Duitsland moete as dè gèld op is. Èn toen hèbbe we ammel bedankt bij Jan van Aorendonk, hè. Ammel bedankt!!” (transcriptie Hans Hessels 2014)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal