elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: benemen

benemen , benemm , werkwoord , 1 ontnemen, 2 wed. zich gedragen
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
benemen , beneme , benaom, benomme , zich gedragen Benimt oe toch ’s! Gedraag je toch eens!
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
benemen , benumme , benoum zich, haet zich benómme , zich benumme, zich gedragen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
benemen , benimmen , sterk werkwoord, overgankelijk , 1. ontnemen Hij hef daor struken ezet en ons het hiele uutzicht beneumen (Hgv), Hij hef zuk het leven benömmen (Eex) 2. (wederk.) zich gedragen (Zuidoost-Drents veengebied) As hij zuch nich benimp, komp hij ok nich mit (Bco)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
benemen , benemen , werkwoord , 1. wegnemen, ontnemen 2. in bijv. De aosem benemt je je krijgt geen adem meer
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
benemen , benëme , werkwoord , benemen , (zie: 'nemen') VB: Es te van oét de wermte van 't hoes ién de kaw köms, beneumt ze dich d'n aosem.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
benemen , [zich gedragen] , benemmen , (werkwoord) , benemp, benam(p), benömmen , (em/zich -), zich gedragen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
benemen , [ontnemen] , benemmen , (werkwoord) , benemp, benam(p), benömmen , benemen, ontnemen (van adem bijv.).
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal