elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: benieuwen

benieuwen , beneien , beneeën , bij Swaagm. ny doun = benieuwen; ’t beneit mie slim = ’t dut mie nei as vlijgen = ’t verwondert mij ten hoogste; ’t zel mie neien wat hij zeggen zel; ’t zōl mie neidoun as hij kwam; doar keek ik nei van op = daar zag ik vreemd van op; dat huift joe zoo nei nijt te doun. Spreekwoord: ’t Zel mie ijs beneien wel mie krigt, har ’t wicht zegt. Vgl. nei 2.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
benieuwen , [nieuwsgierigheid wekken] , nî dôn , Benieuwen, ʼt Zal mîn gîn nî dôn, as ʼt margen règent. ʼt Zal min is nî dôn òf ʼt margen règent.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
benieuwen , beniejen , benieuwen. zie: nieje douen
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
benieuwen , beniejn , werkwoord, zwak , interesseren
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
benieuwen , benéêje , benieuwen ’t Zal mien ’s benéêje Het zal mij eens benieuwen.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
benieuwen , benuue , benuude zich, haet zich benuut , zich benuue, benieuwen. Et zal mich benuue: het zal me benieuwen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
benieuwen , benééje , nieuwsgierigheid wekken.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
benieuwen , beniejen , beniejen, beniejd , benieuwen.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
benieuwen , beneien , zwak werkwoord, onovergankelijk , Var. als bij nei = benieuwen Het zal mij beneien of het deurvrus (Hav), Ja, dat zal mie benaaien (Vtm)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
benieuwen , beni’jen , benieuwen
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
benieuwen , beniejn , benieuwen. ’t Zal mien beniejn wie ’t langste volhöldt van die twee.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
benieuwen , beni’jen , werkwoord , benieuwen, in de verb. ’t Zal/zol him/oons (enz.) beni’jen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
benieuwen , benoûwe , werkwoord , benoûwde, benoûwd , benieuwen , VB: 't Zal mich benoûwe of dat fèt noé nog doer gèit.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
benieuwen , beni’jen , (werkwoord) , beni’jen, beni’jd , benieuwen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
benieuwen , benoewe , benoewtj, benoewdje, benoewdj , benieuwen
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
benieuwen , benowwe , werkwoord , benowtj/benoetj,benowdje/benoetdje,benowdj/benoedj , benieuwen
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
benieuwen , benieje , benieuwen
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal