elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bereiken

bereiken , berieken , zwak werkwoord, overgankelijk , bereiken Hij hef in zien leven niet veul beriekt (Bor), Ie kunt die man nooit berieken. Aj hum neudig bint, moej hum in de vlucht scheten (Wap)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bereiken , beriike , bereiken , Ik zéij benuuwd of ge daor iet meej kunt beriike, ‘t zal nen hóóp bómbôrrie gèève. Ik ben benieuwd of je daar iets mee kunt bereiken, het zal veel onrust veroorzaken.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
bereiken , berieken , berikken , werkwoord , 1. bereiken: door met z’n handen, armen te rekken kunnen komen tot, bijv. Ik kon de grond niet mit de hanen berieken 2. aankomen op een bep. plaats 3. contact leggen 4. een bep. leeftijd halen 5. verwezenlijken, resultaten halen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
bereiken , berèike , werkwoord , berèikde, berèik , bereiken , VB: Wêls te get berèike ién 't lëve dan zals te toch d'n sjaol môtte aofmäoke.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
bereiken , berëkt , bereikt
Bron: Gast, C. de (2011), ’t Boekske van de Aolburgse taol, Wijk en Aalburg: Stichting behoud Aalburgs dialect.
bereiken , berèèke , zwak werkwoord , berèèke - berèkte - berèkt , bereiken; Cees Robben: berèèke; ook in tegenwoordige tijd vocaalkrimping: gij/hij berèkt
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal