elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: beroepen

beroepen , beroupen , beroepen; hij het ’t beroupen = hij heeft zich van een vonnis op eene hoogere rechtbank beroepen. Vervoeg.: doe beropst, hij beropt, enz.; ik berijp, doe berijpst, hij berijp, ook: ik beruip, doe beruipst, enz.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
beroepen , beroupen , zie abbelijern * en vgl.: annemen .
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
beroepen , beroupen , beröup, beroupen; dů beropst, hei berop , beroepen (predikant). Ik kån em nog net beroupen: zo hard roepen, dat hij mij hoorde.
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
beroepen , beroepen , sterk werkwoord, overgankelijk , 1. roepend met de stem bereiken Hij is te wied weg, ik kan hum niet beroepen (Hgv) 2. een beroep doen Onze dommenee is beroepen op drie steden (Noo) 3. (wederk.) zich beroepen op Hie berop zuk er op dat e zeeik west is (Gas)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
beroepen , beroepen , werkwoord , 1. roepend bereiken 2. tot een predikantschap beroepen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
beroepen , beroepe , werkwoord , beroep, beroop, beroope , beroepen Ze hebbe daer wel een nieuwen domenee beroope, maor veul issut niet. Hij heb z’n spao meegebrocht Ze hebben daar een nieuwe dominee, maar hij stelt niet veel voor. Hij zal wel lang blijven
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
beroepen , berope , werkwoord , beroepen , (zich beroepen op) zich berope op (zie: 'roepen') VB: 'r Bereep zich op z'nne naober dè 't oüch geziën haw.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal