elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bescheiden

bescheiden , [toewijzen] , bescheijen , Aanzeggen, afspreken, bestellen om ergens te komen.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
bescheiden  , bescheie , bescheiden.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
bescheiden , beschéêje , afspreken Dè hé’k ’r béj beschéêje Dat heb ik er bij afgesproken.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
bescheiden , beschéêje , bescheiden ’t Is toch zó’n beschéêje. ding Het is toch zo’n bescheiden meisje, kind.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
bescheiden , beschaaje , werkwoord , bedingen, afspreken. Dès ’r nie bè beschaaje. Dat is er niet bij inbegrepen; dat is niet afgesproken. (Bij een aankoop bijv.)
Bron: Naaijkens, J. (1992), Dè’s Biks – Verklarende Dialectwoordenlijst, Hilvarenbeek
bescheiden , bescheiden , beschaiden, beschaaiden , Ook beschaiden, beschaaiden (Kop van Drenthe, Veenkoloniën) = bescheiden Dat is een bescheiden meinse, die komp nooit op de veurgrond (Schn)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bescheiden , beschaoje , bescheiden , We zó’n unne beschaoje carnevalswaoge maoke, mér t’is ‘n bakbist geworre. We zouden een bescheiden carnavalswagen maken, maar het is een heel gevaarte geworden.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
bescheiden , bescheiden , bijvoeglijk naamwoord , 1. nederig, ingetogen, zonder inbeelding, eenvoudig 2. niet opdringerig, zich niet op de voorgrond begevend 3. niet groot, niet ruim
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
bescheiden , besjejje , bijvoeglijk naamwoord , bescheiden , (tr. van verg. ontbreken) VB: Dat ês toch altiéd zoe e besjejje mèitske gewès.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
bescheiden , beschèèje , 1. eenvoudig, bescheiden; 2. in dè’s beschèèje dat hoort erbij , Hans is nen hille beschèèje méns. Hans is een heel eenvoudig man.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
bescheiden , bescheiden , iets bescheiden, bedingen, als voorwaarde stellen (W.-Veluwe).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
bescheiden , besjeie , bescheiden
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
bescheiden , beschaaje , stoffelijk bijvoeglijk naamwoord , bescheiden; Van Rijen (1998): ' Dè-s ginnen onbeschaaje meens'
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
bescheiden , beschaaje , zwak werkwoord , bescheije - bescheidde - bescheide (of: bescheeje?) , bescheiden = beslissen; Cees Robben – Dè laoten we God.. en/ D’n mölder beschaaijen (19580524) [uitdrukking om te zeggen dat het antwoord op een vraag moeilijk of niet te geven is.]; Henk van Rijen: dè zumme Gòd en de mölder mar laote beschaaje - daar zullen we maar niet over redetwisten; Frans Verbunt: overeenkomen, vaststellen; WBD III.1.4: 49 'bescheiden’ = beslissen; WNT lemma BESCHEIDEN II; Jan Naaijkens, Dès Biks (1992): beschaaje - bedingen, afspreken; bescheije; bescheiden, bedingen, als voorwaarde stellen; WNT BESCHEIDEN (II) bedr. ww., oudtijds sterk, later met zw. verl. tijd, maar met sterk deelw. (bescheiden) WNT ...A2) bepalen, vaststellen, soms ook bedingen; 4) iemand iets toewijzen, toedeelen; C. Verhoeven, Herinneringen aan mijn moedertaal (1978): BESCHEIDEN (beschèèje), ov.ww., bedingen, als voorwaarde stellen, als toegift eisen .A.P. de Bont, Dialect v. Kempenland (1958): beschèèje, zw.ww., tr. bescheiden, bedingen; Reelick, Bosch' woordenboek (1993 & 2002): bescheije (vooral volt.dw. bescheeje) vastgelegd, bedongen
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
bescheiden , bescheie , bescheiden
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal