elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: beslabberen

beslabberen , beslabben , in: hij zel hōm d’r nijt an beslabben = hij zal er niet veel van krijgen, bv. bij eene uitdeeling, of: als er wat te deelen valt. (v. Dale: beslabberen, beslabben = bemorsen bij het eten van dunne spijzen.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
beslabberen , beslabben* , vgl. beslantern *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
beslabberen , besjlabbere , besjlabberde zich, haet zich besjlabbert , zich besjlabbere, morsen bij het eten.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
beslabberen , beslabben , beslabbern , zwak werkwoord, overgankelijk , wederk. Ook beslabbern (Zuidoost-Drents veengebied, Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe) = 1. bemorsen Veur het beslabben krig het kind een slabbegien veur (Wee) 2. misbruik maken, zijn goede naam vergooien (po) Oenze dienstvolk beslabt hum daor niet an 3. zorgen maken (Kop van Drenthe, Zuidwest-Drenthe, noord) Wij huufden oons van ʼt jaor over de eerbeien ok niet te beslabben, der zat niks an (Smi) 4. een slab voordoen Doe most het poppie even beslabben (Eex)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
beslabberen , beslobben , beslabben , (Kampereiland, Kamperveen) bemorsen. Ook: Gunninks woordenlijst van 1908: beslabben. Gunninks woordenlijst van 1908: IJ zal em der niet an beslabben ‘hij zal er niet teveel van krijgen’
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
beslabberen , besjlabbere , wederkerend werkwoord , besjlabberde, besjlabberd , bevuilen , (zich bevuilen tijdens het eten) zich besjlabbere VB: Doég 't kênneke e zèiverlepke vuur, vuur das te 't wêts hèt 't zich gaans besjlabberd.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal