elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: betekenis

betekenis , beteikenis , vrouwelijk , beteikenisse , betekenis.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
betekenis , betiekenis , de , betiekenissen , Var. als bij tieken = betekenis De betiekenis van dat boek begriep ik niet strekking (Emm), Het hef gien enkele beteikenis (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
betekenis , betekenis , betekenisse , zelfstandig naamwoord , de; betekenis
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
betekenis , betèikenis , zelfstandig naamwoord vrouwelijk , betèikenisse , - , betekenis , VB: Wêts dich soms de betèikenis van dat woerd?
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
betekenis , betèkenisse , (zelfstandig naamwoord) , betekenis.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
betekenis , beteikenis , (vrouwelijk) , betekenis
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal