elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bevallen

bevallen , bevallen , Meer dan eens heb ik hooren zeggen: het bevalt hem niet in den zin van het is niet goed voor hem, vooral wat iemands gestel aangaat.
Bron: Bisschop, W. (1862), ‘Het Dordsche taaleigen. Bijdrage tot de kennis der Hollandsche dialekten’, in: De Taalgids 4, 27-48.
bevallen , bevallen , vermageren, alleen van menschen gezegd; zij is t’r van bevallen = ten gevolge eener ziekte, enz. ziet zij er niet zoo goed uit als vóór dien tijd. – Komt overeen met: vervallen, evenals: bemaken, en: vermaken (legateeren); beweren, en: verweren; bewissing, en: verwissing; bezuiken, Hoogduitsch versuchen, enz.
bevōl, zie: gevil.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
bevallen , bevallen , bevöl, bevöllen; dů bevallst, hei bevaalt , bevallen. Dät bevaalt mi.
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
bevallen , bevaln , werkwoord , behagen. De hoed bevalt miej, ik voel me bekaf
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
bevallen , bevalle , beveil, is bevalle , bevallen, kind baren. Voor Nederlands “bevallen” zie: gevalle.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
bevallen , bevallen , sterk werkwoord, onovergankelijk , 1. behagen Het is hum daor best bevallen (Stu), Dei jong bevalt mie wel (Vtm) 2. een kind krijgen Het is bevallen van een dikke jong (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bevallen , bevalln , bevallen, wel gevallen. Hie is daor as domenee niet bevalln.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
bevallen , bevalle , werkwoord , bevallen , (zie: 'valle)
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal