elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bevriend

bevriend , bevrund , (bevriend) = tot de familie behoorende, verwant, bloedverwant zijn; hij is mie noa besibt = hij is een naaste bloedverwant van mij. Old. Landr. IV, 15 besibbet; Oostfriesch besibbt, Hoogduitsch besippt = verwant. Middel-Nederlandsch besibbeteekenis Van sibbe, dat is familiebetrekking; verwant, door bloedverwantschap verbonden, Middel-Nederduitsch besibbet, Middel-Hoogduitsch besippe. Sonder onsen raet ende onser vrienden, die ons besibbet syn. (Cron. v. Vlaend. I, 134. (Verdam.) Zie: sibbe.
(Ommelanden) = verwant; hij ’s bevrund tou mie = ik bin fermilie tou hōm = ik ben met hem bevriend, hij is een bloedverwant van mij. Vgl. besibt.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
bevriend , bevrunjt , bevriend.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
bevriend , bevrend , bevrund, bevrind, bevriend , (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe). Ook bevrund (Midden-Drenthe, Veenkoloniën, Zuidoost-Drents veengebied, Kop van Drenthe), bevrind (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe), bevriend (Zuidoost-Drents veengebied) = bevriend Daor biw nogal dik met bevrend (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bevriend , bevrund , bevrend, bevriend , bijvoeglijk naamwoord , bevriend
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
bevriend , bevreund , bijvoeglijk naamwoord , bevriend
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
bevriend , [door vriendschap verbonden] , bevrindj , bevriend
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
bevriend , bevrind , bevriend
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal