elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bewaren

bewaren , bewoar! , bewoare , als tusschenwerpsel; Hoogduitsch bewahre Gott! Zweedsch bewars!
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
bewaren , bewoarn , werkwoord, zwak , bewaren, behoeden
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
bewaren , bewaare , bewaarde, haet of is bewaart , bewaren. Wae zich gėt beweert, haet ouch gėt: bewaren is sparen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
bewaren , bewaren , bewaoren, bewaeren , (Zuidwest-Drenthe, zuid, Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe). Ook bewaoren (Noord-Drenthe), bewaeren (Zuidwest-Drenthe, noord) = bewaren, Die papieren moet wij nog wel bewaoren (Dro), Die appel kuj goed bewaren (Odo), God zal me bewaren uitroep (Ass) *Die zien lichem bewaart, bewaart gien rotte appel (Hgv); Die wat bewaart, die hef wat (Mep)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bewaren , bewaoren , bewaren.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
bewaren , bewaore , bewaren , Die aauw dinger moet’te goed bewaore, die komme vruug of laot not wél’les tepaas. Die oude dingen moet je goed bewaren die komen vroeg of laat nog wel eens van pas.
Ge hoeft nie alles zómér óp te brasse, dé’s nog zund, bewao’ret mér vur lôtter. Je moet niet alles zomaar opmaken, dat is zonde, bewaar het maar voor later.
Wie z'n aojge bewaord, bewaord gin rotte érrepel. Wie zichzelf bewaart, bewaart geen rotte aardappelen. Pas op je gezondheid.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
bewaren , beweren , bewaeren , werkwoord , 1. bewaren, niet wegdoen, zorgen dat het niet verloren/aangetast gaat worden 2. sparen, overhouden van iets met een bep. doel 3. behoeden, beschermen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
bewaren , bewaore , werkwoord , bewoor, bewaord , bewaren , (afw. vormen o.t.t dich beweurs, hër beweurt) VB: Kêns te dat éffe vuur mich bewore, ich been zoe truk. Zw: Good bewaord zién: in goede handen zijn Zw: Dè zich get beweurt, dè hèt get Zw: Dè zyng knuük beweurt, beweurt geng doûf nuüt: het is goed voor zijn gezondheid te zorgen. Zw: Dat beweurt zich: dat kun je bewaren.; bewaord handen (in goede handen zijn) good bewaord zién VB: Noé kên ich mêt e gerös hert kemissies goën doén, de keender zién good bewaord.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
bewaren , bewoare , bewaren
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
bewaren , bewaore , bewaren
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
bewaren , bewôre , bewôrd , bewaren , Eer bewôrd én koste gespôrd. Eer bewaard en kosten gespaard.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
bewaren , bewaore , zwak werkwoord , bewaren; B bewaore - bewaorde - bewaord; - geen vocaalkrimping; – Miep Mandos-v.d. Pol - Aantekeningen Brabantse spreekwoorden: Die zenèège bewaort, bewaort gin ròt appel .– Miep Mandos-v.d. Pol - Aantekeningen Brabantse spreekwoorden: As g'oewèège goed doet, dan doedet gin ròt appel .– Miep Mandos-v.d. Pol - Aantekeningen Brabantse spreekwoorden: Die wè bewaort, die heej wè .– Miep Mandos-v.d. Pol - Aantekeningen Brabantse spreekwoorden: Moeite bewaord èn kòste gespaord. (bij weigering v.aangeboden dienst); Cees Robben: onze paa en ons moeder hebbe me onder de stölp bewaord; WBD III.1.4:335 'bewaren' = in acht nemen; J. Cornelissen & J.B. Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch dialect (1899): BEWAREN - goed blijven, bewaard kunnen worden, Fr. se conserver: Perzen en appelkokken bewaren nie' lank. Ook: houden.
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal