elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bijbrengen

bijbrengen , [gelijk zetten van klok] , bijbrengen , gelijk zetten van eene klok, Gron. biezetten.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
bijbrengen , biebrengen , bijdragen; hij ken nijt veul biebrengen = kan geene levendigheid aan het gesprek geven, weet niet te praten. Veronderstelt gebrek aan levendigheid of ook aan algemeene kennis.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
bijbrengen , biebrénge , brach bie, haet of is bijgebrach , bijbrengen; iemand iets aan zijn verstand brengen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
bijbrengen , biebrengen , aanleren.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
bijbrengen , bijbrengen , sterk werkwoord, overgankelijk , 1. bijbrengen Die jonge is niet arg haandig, wij moet hum nog hiel wat bijbrengen (Uff), Het wicht was boeten westen, zij hebt hum met water wèer bijbracht (Hijk) 2. de klok gelijk zetten (Zuidoost-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, noord, dva) Die klok is achter, ik zal hum even bijbrengen (Sle) 3. inbrengen (Zuidoost-Drents zandgebied) Volgens de viearts mussen wij de koe poeiers inbrengen en een zetpil bijbrengen (Oos), Der is aordig bij ebracht bij de verkoop (Zdw)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bijbrengen , bi’jbrengen , werkwoord , 1. bijbrengen: aanvoeren, brengen 2. kennis, inzicht verschaffen, leren doen 3. door onderwijzen op een hoger kennisniveau brengen, opvoeden 4. nakomen, volbrengen 5. (m.b.t. een klok) op tijd zetten 6. bij bewustzijn brengen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
bijbrengen , biébraach, good biébraach , opgeleverd , (een grote oogst opgeleverd) good biébraach (vero.) VB: De kemieze hebbe good biébraach dit jaor.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
bijbrengen , biebringen , opleveren (W.-Veluwe).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
bijbrengen , [bijbrengen ] , biebringe , bijbrengen
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
bijbrengen , beejbringe , broch beej – beejgebrach , bijbrengen
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal