elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: blaas

blaas , blaoze , (vrouwelijk) , blaas.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
blaas , blas! , als tusschenwerpsel, verkorting van: bloas mie wat in ’t gat! enz., zooveel als: gij kunt mij niets doen, ik lach u wat uit! en gaat gewoonlijk met het slaan op de billen gepaard.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
blaas , bloas , bloaze , in: ’n groote bloas hebben = een groote zwetser, een pochhans zijn, vooral wanneer iemand zich op kracht beroemt; veur ’n bloas mit boonen op de loop goan = bloohartig zijn. Hooft. blaes = bluf, grootspraak, snorkerij.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
blaas , blaas , blees , (zelfstandig naamwoord vrouwelijk) , Zie de wdbb. – Bij de papiermakerij. Een holle koperen bol van 40
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
blaas , blaozĕ , blaas.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
blaas  , blaos , blaas.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
blaas , blaoze , vrouwelijk , blaozen , bläösien , blaas
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
blaas , bloaze , zelfstandig naamwoord , bloazn , blùeskn , blaas. Knapbloaze, varkensblaas
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
blaas , blaos , v , de blaas vèrrekesblaos = pisblaos (van een varken).
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
blaas , blaos , v , Een domme vrouw.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
blaas , bleis , zelfstandig naamwoord de , Blaas.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
blaas , bleis , zelfstandig naamwoord de , Zwakke koolplant met uiteenvallend hart (Warmenhuizen).
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
blaas , blaos , vrouwelijk , blaoze , blaöske , blaas. Ės ’t blaöskes raengent, dan geef ’t drie daach raenge: eigenlijk: als het blaasjes regent in de plassen, dan volgen er drie regendagen. Bläöskes ónger de ouge: walletjes onder de ogen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
blaas , blaos , blaas van het varken.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
blaas , bloaze , blaas.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
blaas , blaos , blaoze , blaozen , (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe). Ook blaoze (Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe, veengebieden Oost-Drenthe) = 1. blaas Hij hef aordig last van de blaoze (Bov), Ik hebbe het op de blaoze kou gevat en moet daardoor veel plassen (Hgv), Wie hebben ain zwien slacht en de blaoze hebben wie opblaozen (Vtm), De twiede blaos blaas, waarin bij het kalven de poten van het kalf zitten (Sle), zie ook voetblaos 2. zier (Kop van Drenthe) Ik trek mij der gien blaos van an (Eev)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
blaas , bloos , 1) (varkens)blaas. zie ook foekepot; 2) domme vrouw.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
blaas , blaoze , blaas
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
blaas , blaoze , blaas. Hie had de blaoze vol en mos achter de boom.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
blaas , blaos , blaas , Wie de blaos wul hébbe, moet urst 't váéreke z'n gat kusse. Degene die de blaas wil hebben, moet eerst het varken zijn gat kussen. Heb je iets graag dan moet je er wat voor over hebben.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
blaas , blaoze , zelfstandig naamwoord , de; urineblaas; blaosien, et; bel op het water
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
blaas , blaes , zelfstandig naamwoord , blaeze , blaesie , blaas, varkensblaas Nae de slacht krege me d’n opgepompten blaes om mee te speule, ’t ding stonk naer reuzel en verrekespis Na de slacht kregen we de opgepompte blaas om mee te spelen, ’t ding stonk naar reuzel en varkenspis
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
blaas , blaesie , zelfstandig naamwoord , blaesies , blaasje, korte rustpauze, adempauze Kwan, we zelle eerst is een blaesie pakke Kom, we zullen eerst eens een korte rustpauze nemen Zie ook stoppie, vijfpik
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
blaas , blaos , zelfstandig naamwoord vrouwelijk , blaoze , blëuske , blaas , VB: Vreuger voetbalde de keender mêt 'n gedruugde vérekesblaos. E blëuske: kinderspeelgoed bestaande uit een houten fluitje waaraan een ballonnetje.; bobbel (op verflaag) blaos VB: De hebs vëul te dik geverf, zuús te al die blaoze?; vrouw (onbeduidende vrouw) blaos
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
blaas , bloos , blaas
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
blaas , blaos , blaas.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
blaas , blaoze , (zelfstandig naamwoord) , blösien , blaas.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
blaas , bloskes , blaasjes , hij had te lang in de zon gelege en nou kreeg tie overal bloskes op z’n lijf = hij had te lang in de zon gelegen en kreeg op zijn hele lijf blaasjes- maozele zen ok allemaol van die klène bloskes op oew èreme en bjeene en ok op oew geziecht = bij mazelen krijg je ook kleine blaasjes op je armen, benen en ook op je gezicht-
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
blaas , blôs , blaas
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
blaas , blaos , blaans , zelfstandig naamwoord , onhandige vrouw (Land van Cuijk); blaans; slome vrouw (Den Bosch en Meierij)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
blaas , [urineblaas] , blaos , (vrouwelijk) , blaoze , bläöske , 1. blaas 2. onnozel iemand , Mètte blaos van ei verke maakdje wae eine fókkepot.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
blaas , blaos , zelfstandig naamwoord , blaoze , bläöske , 1. blaas 2. ballon
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
blaas , blaos , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , blaoze , bläöske , blaas
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
blaas , blaos , zelfstandig naamwoord , blòske , blaas; Miep Mandos-v.d. Pol - Aantekeningen Brabantse spreekwoorden: Wie de blaos wil hèbbe, moet irst et vèèrke zen gat kusse .Interview Van den Aker (1978), transcriptie door Hans Hessels (2014) - “En dan had ze smèèreges (…) zon blaos bezije op dieje mond zitte, dan was die, die middelsèène òn et wèrreke gewist òf zôo, hè, èn dè kwaam daor in die blaos èn dan din wij die blaos èlleke keer aaf…”; Cees Robben – Gij zult oew blaos nie scheure.. (19830819) [Jij zult van werken niet doodgaan.]Henk van Rijen: blaar (geen blèèn:) gevuld met vocht, b.v. pok; WBD III.4.2:75 'blaas - zwemblaas v.e. vis; ook 'luchtblaas' genoemd of 'zwemblaas' of 'luchtzak'; J. Cornelissen & J.B. Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch dialect (1899): BLAAS zelfstandig naamwoord.v. - blaar, bladder, opzwelling v.d. huid of de bovenkorst v. iets, door de hitte, door verbranden enz. Zie blein.; blòske; blaasje; M-I blòskes: voorkomend bij waterpokken
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
blaas , blaos , blaoze , bläöske , blaas
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal