elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: blaasbalg

blaasbalg , blaasbalk , voor blaasbalg.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
blaasbalg , blaozebalg , (mannelijk)
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
blaasbalg , bloasbalk , zie: poester.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
blaasbalg , bloasbalk , (ook elders in de volkstaal “blaasbalk”), zie poestert * 1.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
blaasbalg  , blaosbalk , blaasbalg.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
blaasbalg , blaosbalk , mannelijk , blaosbelk , blaosbelkske , blaasbalg. Zoo kort van aom wie ’ne blaosbalk: kortademig.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
blaasbalg , blaosbalg , de , 1. blaasbalg De smid mus an de blaosbalg trekken, hij wol ’t vuur wat anblaozen (Row) 2. opschepper (Zuidwest-Drenthe, Veenkoloniën, Midden-Drenthe)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
blaasbalg , blaosbalg , blaosbalge , blaasbalg
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
blaasbalg , blaosbalg , blaasbalg. Wat zol ’n smid zonder blaosbalg?
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
blaasbalg , blaosbalge , blaosbalg, blaosbalke , zelfstandig naamwoord , de 1. blaasbalg 2. opschepper
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
blaasbalg , blaosbaalk , zelfstandig naamwoord mannelijk , - , - , blaasbalg , VB: Vuur dat d'n illentrik wäor oondêk woerd 't sjmisvuur aongeblaoze mêt 'nne blaosbaalk.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
blaasbalg , blaosbalg , blaasbalg. ook “blaosbalk”.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
blaasbalg , blaosbalg , (zelfstandig naamwoord) , blaasbalg.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
blaasbalg , blaosbalk , blaozeballek , blaasbalg.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
blaasbalg , blaosbalk , zelfstandig naamwoord , blaasbalg (West-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
blaasbalg , blaosbâlk , zelfstandig naamwoord, mannelijk , blaosbêlk , blaosbêlkske , blaasbalg
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal