elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: boekhouder

boekhouder , [die de boekhouding doet] , bokhouwer , Boekhouwer.
Bron: J.A.V.H. (18e eeuw), Haagsch Nederduitsch woorden-boekje. Den Haag: Johannes Mensert. Uitgegeven in: Kloeke, G.G. (1938), ‘Haagsche Volkstaal uit de Achttiende eeuw’, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 57, 15-56.
boekhouder , boekholder , de , boekholders , boekhouder Hij döt daor de booukholding as booukholder (Eex)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
boekhouder , boekhoolder , zelfstandig naamwoord , de; iemand die de boekhouding verzorgt (of een deel ervan) voor een bedrijf, een particulier, een instelling
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
boekhouder , boekhouwer , zelfstandig naamwoord , boekhouwers , boekhouwertie , boekhouder
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
boekhouder , bookhawer , zelfstandig naamwoord mannelijk , bookhawers , - , boekhouder , VB: De bookhawer ês hûi hié gewès vuur aal te rèigele vuur de kontrol van de belastinge muerge.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
boekhouder , boekhèèwer , boekhouder
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
boekhouder , bookhaojer , (mannelijk) , boekhouder
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
boekhouder , boekhaawer , zelfstandig naamwoord , boekhouder; Kees & Bart (krantenrubriek 1922-193?): boekhaawer
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal