elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bof

bof , bōf , opzetting van het hoofd gepaard gaande met moeilijkheid in het slikken, eene lichte soort van belroos. “Vroeger noemde men haar (nl. de bof) varkenseuvel. Toen wendde men een aardig huismiddeltje aan om de kwaal te bestrijden. Men liet nl. den lijder een enkelen keer met het varken uit den bak eten en dan was de ziekte geweken.” – “Volgens een deskundige is het eene ontsteking van de oorklieren, waardoor de keel en ’t hoofd aan beide zijden dik wordt en opzet.” Neder-Betuwsch bof: eene niet gevaarlijke maar aanstekelijke kinderziekte, bestaande in pijnlijke zwelling van den hals.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
bof , bōf* , ook bij v. Dale (4e druk.)
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
bof , bof , zelfstandig naamwoord de , Afleiding van boffe = ploffen. Zegswijze op ’n bof, plots, abrupt. | Hai most op ’n bof remme.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
bof , bóf , mannelijk , buf , bufke , hap, mondvol. Hae kik ’m de buf oete mónjt: de gierigaard gunt hem zijn eten niet. Hae tëlt ’m de buf oet de mónjt: idem.; bof: ontsteking van de oorspeekselklier, besmettelijke ziekte bij onvolwassenen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
bof , bof , de , besmettelijke ziekte, Parotitis epidemica Hie hef de bof, hie mag niet hen schooul van dokter (Eex)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bof , bof , bof (ziekte)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
bof , bôf , zelfstandig naamwoord mannelijk , - , - , bof , (ziekte) bôf VB: 't Menneke hèt de bôf , de iesten daog maog 'r neet 't hoés oét.; hap (m.) (buf, bufke) VB: Ët dich e bufke mêt.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
bof , bôf , gelijk , (gelijk spelen) bôf sjpuüle VB: Wie v'r noé bôf hebbe gesjpëuld, môt v'r 't mer op èin zitte.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
bof , [ontsteking ] , bóf , (mannelijk) , 1. bof, ontsteking aan de oorspeekselklier 2. hap, mondvol , De bóf is besmèttelik.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
bof , bóf , bof (ziekte)
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal