elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: braden

braden , braaijen , voor braden. Dan dit zij eens voor al omtrent zoodanige woorden gezegd, als laden, baden, naden enz. Deze verbasterde uitspraak gaat hier zoo ver, dat
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
braden , braon , (sterk werkwoord) , braode, breed, ebraon , braden.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
braden , broaden , gebraden. Weglating van het voorvoegsel; zie: ge 1.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
braden , braden , brȇden, breden , (sterk werkwoord) , braadde, ’ebraaien , Daarnaast soms nog brȇden (verl. deelw. ’ebrȇden). Roosteren, bakken. Zie de wdbb. || Die eel (aal) is lekker ’ebrȇden. Breed ’et maar in de pankoekspan. Zie zegsw. op haring, en vgl. breedeel, breedje.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
braden , broaden* , hierbij ook ’t Nederlandsch makkelijk en wennen, alsmede:ik heb staan wachten = gestaan te wachten. Vergelijk ook het weglaten van “be” in: hoeven, hooren, merken, en van “ver” in: meerderen, minderen, schrikkelijk, wonderen. Zie verder be * (bldz. 500) en ge * (bldz. 519.)
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
braden , braon , braden.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
braden  , braoje , braoi, braois, braoit, braoide, gebraoid , braden.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
braden , braoden , [brǭñ] , braden
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
braden , broan , werkwoord, sterk , 1e persoon enkelvoud tegenwoordige tijd: broa, 3e persoon enkelvoud tegenwoordige tijd: br , braden
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
braden , brôje , iets aaneen braden (lassen), in elkaar flansen Iets án mekaor brôje
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
braden , braoje , brôje , braojde, gebraoje , braden; kwalitatief inferieur werk afleveren.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
braden , gebraoje , gebakken gebraoje élleper, érrepel, piepers lus ik gér. gebakken aardappelen lust ik graag; gebraoje spek stuk gebraden spekvlees.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
braden , breide , werkwoord , Braden.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
braden , braoe , braode, haet of is gebraoe , braden.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
braden , braoje , spijzen met boter of vet bereiden
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
braden , broan , braden.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
braden , broan , broan, ebroane , braden; * hi wil niet rechbroan: hij past niet goed op, hij leeft niet goed.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
braden , braon , braoden , (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe). Ook braoden (Noord-Drenthe, Zuid-Drenthe) = braden Aj het vleis braoden, moej er neeit bij weglopen (Nor), Dat jonge goed lig daor maor in de zunne te braon (Hgv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
braden , broojen , braden.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
braden , braoden , braon , bröd, braoden, braoden, ebraoden , braden. Ook: Gunninks woordenlijst van 1908: braon
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
braden , braon , braden. Vleis braon.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
braden , gebraoje , gebraden , Diejen haon héd'de nog mér lékker gebraoje, gi kun'ter iet van dé zal ik'kew wél zègge. Die haan heb je nog maar lekker gebraden, jij kan er iets van dat zal ik je wel zeggen.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
braden , braoden , werkwoord , 1. braden (m.b.t. vlees, vis, gevogelte) 2. in in de zunne liggen te braoden liggend het felle zonlicht ondergaan
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
braden , braeje , uitdrukking , Hij lôôp in ’t Haogse Bos snêêuwballe te braeje Hij is nergens te vinden (schertsend gezegd)
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
braden , braoje , werkwoord , brooj, gebraoje , braden , (afw. vormen o.t.t. dich breujs, hër breujt) VB: De môs mich dat bufsjtök mer hil éffe braoje. Zw: Dat ês e vuur, dao kêns te 'nnen os op braoje: een groot vuur. Zw: Ich heb dich nog lever roüw es hëur gebraoje (ién gooj boëter)
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
braden , brooje , braden
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
braden , braoje , braden, b.v. het vlees bra­ den, knoeien. in de utdrukking: “wa zedde nouw aont braoje”, “wat ben je nu aan het knoeien”.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
braden , braoden , braojen , (werkwoord) , braoden, ebraoden , braden.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
braden , braoje , braden, bakken , èèrepel braoje = aardappelen bakken-
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
braden , brôje , 1.braden; 2. in ’r niks af brôje: prulwerk maken , Hèij brôjt ’r niks af. Hij maakt prulwerk.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
braden , braoje , braden
Bron: Gast, C. de (2011), ’t Boekske van de Aolburgse taol, Wijk en Aalburg: Stichting behoud Aalburgs dialect.
braden , braoje , ich braoj, doe breuts, hae breutj, braodje/broo , braden , Zich ei stök pannaas braoje.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
braden , braoje , werkwoord , bruëtj, braotjdje/broeëj, gebraoje , bakken, braden; gebraoje aerpele – gebakken aardappels
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
braden , braoje , werkwoord , breutj, brooj, gebraoje , braden
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
braden , braoje , zwak werkwoord , braoje - braojde - gebraoje , "1. Iets verkeerd(s) doen; Uitdr. dernèffe braoje - iets verkeerd doen; ...al heet ie er soms al 'ns leelijk neffen gebraoie; (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; ’Oome Teun in den trein’; NTC 16-9-1939); ...want hij braoit er dikkels lillek neffe... (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; De nuuwe kapelaon van Baozel, afl. 1; NTC 1-10-1938); Pierre van Beek: ze brèùn braoje - ze erg bruin bakken, het (te) bar maken [datum]; Ik ha dè ding nie afgespèld,/ kwaar zoo mar wè gòn naoje./ Et bleek toen ik et ophing,/ dekker niks van ha gebraoje. (Henriëtte Vunderink; Et naojmesjien; k Zal van oe blèève haawe, 2007); Toen Marco vier jaor trug et oranje-team ging treene,/ toen heurde ènkelt lòf èn optiemisme om oe heene./ Want Advocaat die hatter zôogezeej nik van gebraoje./ Die kon as koots gin goed mir doen, jao twas enen hêele kaoje. (Henriëtte Vunderink, ""Fans van Oranje"", uit: Tis de moejte wèrd; 2011); 1.1. In bijzonderheid bij het kaartspel; Af en toe wiert er éne kaod, omdè zenne maot der neffen braoide of omdettie meej de liste slag der nog in misèèrde. (Lodewijk van den Bredevoort – ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Dl. 1, Tilburg 2006); 2. Praten (babbelen); òn mekaar braoje - verbinden (in kletspraat); Toen vroeg ik zôo men èège aaf/ waor zon die oover braoje? (Lechim; ps. v. Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: Et waoter wir duurder...); 3. Het slachtoffer zijn;  ...nee dan bende al verloofd en gebraojen veur heel oew verder leven. (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; Den Sik van Baozel; feuilleton in 8 afl. in de NTC 25-2-1939 – 18-4-1939); ...ze moete respect veur oe hebbe! Hoofd van het huisgezin! En wie dè nie klaor krijgt, die is veur eens en veurgoed gebraoie! (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; ’Oome Teun en de dames’; NTC 20-1-1940); 4. Presteren; Èlk jaor gao’k waogeslouwe [naar de wagens van de carnavalsoptocht kijken] omdèk zo nuuwschiereg zèè wèsse der dees jaor wir van braoje. (Ed Schilders; Wè zeetie?; Website Brabants Dagblad Tilburg Plus; 2009); 5. Braden; Mandos - Brabantse spreekwoorden (2003) - daor waor den hèrring braojt ('35) -daar waar het iemand bevalt; Cees Robben –  Ik pruts en ik braoi zelf... (19810306); èn et vlees stond hil zachjes te braoje... (Henriëtte Vunderink; Ons Moeder; k Zal van oe blèève haawe, 2007); WBD (III.2.1:352) braoje- braden, fruiten; J. H. Hoeufft, Proeve van Bredaasch Taal-eigen (1836): BRAAIJEN voor braden … Sommigen meenen eene welluidendheid waar te nemen in de uitwerping der D. Z.a."
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
braden , braoje , braojde – gebraoje , braden
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal