elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: daad

daad , daod , (vrouwelijk) , däode, däoë , daad.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
daad , doad , voor: weldaad; ’n doad, of: ’n hijle doad an hōm (of: heur) doun = hem eene weldaad, of: eene groote weldaad bewijzen, vooral wanneer dit gepaard gaat met veel zelfopoffering. Zegswijs: de wil veur de doad nemen = de goede wil of goede bedoeling van iemand op prijs stellen, ’t zij men er al of niet zijn voordeel mee doet; eveneens wanneer de poging om te helpen door de omstandigheden is verijdeld. Oostfriesch De wille is mêr as de gafe. – zij komen nijt tot de doad = zij praten, of beloven, veel, maar het komt niet tot uitvoering, daden blijven uit. Vgl. doadzoaken.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
daad  , daod , daad.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
daad , daot , mannelijk , daode , daad.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
daad , daod , de , daoden , daad Daor hej een goeie daod met daon (Bor), Hij het een goie daod daon: het gat dichte knepen en mie der boeten laoten (Vtm), Hij voegde de daod bij het woord (Schl), Hij meinde dat hij een heile daod daon haar iets geweldigs had verricht (Row), Ze stiet iederiene bij mit raod en daod (Noo)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
daad , dood , daad. mv. daoi.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
daad , daod , daad.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
daad , daod , zelfstandig naamwoord , de; daad, bewuste handeling
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
daad , daed , zelfstandig naamwoord , daeje , daedjie , daad Daer hebbie een goeien daed mee gedaen Daar heb je een goede daad mee gedaan
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
daad , daod , zelfstandig naamwoord mannelijk , daode , - , daad , VB: Es get ês, laot mich get wèite, ich sjtaon dich mêt raod en daod bié. Zw:. Ich heb de naom en dich d'n daod: ik word (ten onrechte) van iets verdacht, maar jij bent de schuldige. Of, in positieve zin: jij hebt het werk gedaan en ik krijg de eer. Zw: Op d'n daod: net, op dit moment
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
daad , dóód , unnen dóód stelle , daad
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
daad , daod , (zelfstandig naamwoord) , daad.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
daad , daod , (mannelijk) , daad , Oppen daod: nu. Ich zooj oppen daod neet wete welke aafslaag wae mótte numme.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
daad , daod , zelfstandig naamwoord , daad; WBD III.1.4: 'daad' = handeling
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal