elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: daarzo

daarzo , doarzoo , daar; woar ligt dat ding? – doarzoo, terwijl de herhaalde vraag luidt: woarzoo? Zie ook: hierzoo, en goudzoo.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
daarzo , daarzoo , daar. Verg. hierzoo, en: waarzoo?
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen
daarzo , déérzô , dééro , bijwoord , Daar, ontstaan uit daar zo. | ’t Loit déérzô. ’t Loit dééro.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
daarzo , daorzoot , daorzo, daorzoet , bijwoord , daar, op die plek
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
daarzo , daero , bijwoord , daar Hiero en daero Hier en daar (plaatsbepaling) Ook daerzoo Zie ook hierzoo
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
daarzo , daozoe , tussenwerpsel , daar
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
daarzo , [op die plaats] , döörzoot , döörzo , (bijwoord) , daarzo.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
daarzo , daro! , daar!
Bron: Grauw, Sibrand de en Gerard Gast (2014), ABC Dordt. Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straattypes, Asaprint Uitgeverij, Dordrecht.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal