elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: doorlaten

doorlaten , doorlaote , lout door, haet of is doorgelaote , doorlaten; bekletsen, aframmelen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
doorlaten , deurloaten , leut deur, deur eloaten , doorlaten.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
doorlaten , deurlaoten , sterk werkwoord, overgankelijk , 1. doorlaten IJ kunt ze wal deurlaoten, ze hebt een kaortien (Bor) 2. lekken (Zuidoost-Drents zandgebied) Het dak lat deur (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
doorlaten , deurlaoten , werkwoord , 1. door iets heen laten gaan 2. water door laten komen, doorlatend zijn 3. verweiden
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
doorlaten , deurlaete , werkwoord , laet deur, liet deur, deurgelaete , doorlaten
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
doorlaten , doerlaote , werkwoord , kaartterm , (bep. kaartterm) doerlaote (zie 'laten') VB: Dèn trêk haws te môtte doerlaote.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
doorlaten , deurlaoten , (werkwoord) , doorlaten.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
doorlaten , durlôte , doorlaten, laten passeren , Gò’s ópzeij én lòt mén ’r dur. Ga eens opzij en laat mij er door.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
doorlaten , [doorlaten ] , doorlaote , 1. doorlaten 2. aframmelen , Doe stuis inne waeg, laot dae mins ins effe door.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
doorlaten , doorlaote , werkwoord , luëtj doôr, leet doôr, doorgelaote , 1. doorlaten 2. emes doorlaote – iemand een pak rammel geven
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal