elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: doorlopend

doorlopend , deurlopend , doorlopend.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
doorlopend , deurlopend , bijvoeglijk naamwoord , doorlopend Door löp een deurlopende streep aover de weg (Bro)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
doorlopend , deurlopend , bijwoord , voortdurend Hij is deurlopend dronkend (Mep), Wij koomt deurlopend tied te kort (Hol)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
doorlopend , deurlopend , bijwoord , doorlopend, steeds
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
doorlopend , deurlopend , bijvoeglijk naamwoord , aaneen, zonder onderbreking of eindpunt
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
doorlopend , doerloüpend , bijwoord , doorlopend , doerloüpend VB: 'r Ês doerloüpend kraank.; voortdurend doerloüpend VB: 'r Ês doerloüpend meuj.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
doorlopend , [steeds voortgaand] , deurlopend , (bijvoeglijk naamwoord) , doorlopend.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
doorlopend , durlôopend , bijwoord , continu, onophoudelijk; Henk van Rijen: ze is durloopend op sjanternèl - ze is voortdurend op stap; WBD III.4.4:73 'doorlopend zeiken'= aanhoudend regenen
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal