elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: dozijn

dozijn , dezyn , Dozyn.
Bron: J.A.V.H. (18e eeuw), Haagsch Nederduitsch woorden-boekje. Den Haag: Johannes Mensert. Uitgegeven in: Kloeke, G.G. (1938), ‘Haagsche Volkstaal uit de Achttiende eeuw’, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 57, 15-56.
dozijn , terzien , dozijn, Gron. dezient, d’rzient.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
dozijn , dezient , d’rzient, dezien , dozijn; Drentsch: terzien
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
dozijn  , dezien , dozijn.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
dozijn , doozien , onzijdig , dooziene , dozijn.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
dozijn , dózinj , dozijn.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
dozijn , dezien , dozien, gezien, terzien , het , Ook dozien, gezien (Zuidwest-Drenthe, zuid, veroud., gezegd van een servies) = dozijn Toen wij trouwden kregen wij van de buren een dezien koffiegoud twaalf koppen en schoteltjes (Nor), ...een gezien theegoed (Pes), Een half gezien theegoed (Hol), Daor gaot dartien van in een dezien (Bor); terzien (wm) = dozijn
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
dozijn , dezien , dozijn.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
dozijn , dezien , dozien , zelfstandig naamwoord , et; dozijn
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
dozijn , dezyn , zelfstandig naamwoord onzijdig , dezyne , - , dozijn , Zw: Mêt dezyne: met grote hoeveelheden. Zw: Dao göen t'rs dértien van ién e dezyn.; dezyne hoeveelheden (met grote hoeveelheden) mêt dezyne VB: Mêt dezyne woerte de persésse oétgedejd
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
dozijn , dezien , deuzien , (zelfstandig naamwoord) , dozijn, aantal van twaalf.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
dozijn , dezien’ , dozien , zelfstandig naamwoord, onzijdig , deziêne/doziêne , dozijn
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
dozijn , dezien , dozijn
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal