elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: draven

draven , draawn , werkwoord, zwak , draven
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
draven , drave , werkwoord , in de combinatie te draven gaan, naar de harddraverij gaan kijken.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
draven , draave , draafde, haet of is gedraaf , draven; op en neer rennen; lopen. Obbenaaf draave: op en neer lopen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
draven , draam , draam, edraafd, ook: draem, draem, edraefd , draven.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
draven , draven , draoven, draeven , (Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid). Ook draoven (Noord-Drenthe), draeven (Zuidwest-Drenthe, noord) = draven Wat bi’j weer an het draven, gaot er toch èven bij zitten (Ruw), Ze kwam der met een borrel andraoven (Row), Dat peerd kan mooi draoven (Gie) Wel een ander wil laoten draven, mot zulf hardlopen (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
draven , draven , draven
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
draven , draeven , werkwoord , draven: van paarden
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
draven , draove , werkwoord , draofde, gedraof, draoventerre , draven , VB: Loor 'ns wie sjoen dy pêrdsjes doer de wej draove Zw: De noed dèit d'n hoond draove: nood leert bidden.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
draven , draove , zwak werkwoord , draove - draofde - gedraofd , draven (ook in WBD); geen vocaalkrimping
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal