elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: droogpruim

droogpruim , droogpruimer , (zelfstandig naamwoord mannelijk) , Vervelende saaie vent. || Wat ’en droogpruimer. ‒ Evenzo elders in Holl., Utrecht, Overijsel; vgl. HALBERTSMA 758.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
droogpruim , drougpruimer , zelfstandig naamwoord de , Dialectische variant van droogpruim.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
droogpruim , dreugproeme , droogpruim.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
droogpruim , dreugproem , dreugproemer , Ook dreugproemer (Zuidoost-Drents zandgebied, po) = droog, saai persoon Een dreugproemer, iene die net zoveule vrouwluvleis an hum harre as zien moor an de hölse (po)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
droogpruim , dreugproeme , dreugpruimer , saaie vent. Ook: Gunninks woordenlijst van 1908: dreugpruimer
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
droogpruim , dreugproeme , scheldwoord voor een stug iemand.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
droogpruim , dreugproeme , zelfstandig naamwoord , de; droogpruim, iemand die een beetje droog, saai is
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
droogpruim , druugproûm , zelfstandig naamwoord mannelijk , druugproûme , - , droogpruim , VB: Z'n vroûw, eng dy altiéd sjpats hèt, en hër zoe 'n druugproûm, wie kênt 't biéèin koëme.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
droogpruim , dreugproeme , (zelfstandig naamwoord) , droogpruim, droogstoppel, een saai iemand. Zie ook: dreugstöppel.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal