elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: drukker

drukker , drukker , drōkker , steek onder water; zij ken ze (dat is dikke drukkers) geven, dat beloof ’k joe! = zij verstaat de kunst om speldeprikken uit te deelen. Zie ook: doetje, en: drukken.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
drukker , drukker , zie drukken *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
drukker , drökker , mannelijk , drökkesj , drukker.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
drukker , drukker , drukkerd , drukkers , Var. als bij drukken = 1. duw Geef hum is een drukker (Gro) 2. slome, iem. die niet opschiet, plakker R. is een drokkerd, hij wet niet van anpakken (Zdw), Aj die op visite kriegt, dan binj hum mor zo nog niet wèer kwiet, dat is jao zo’n drukkerd plakker (Hijk) 3. zoen (Zuidwest-Drenthe, Zuidoost-Drents zandgebied) Ik heb hum nog een drukkerd geven, veurdat ik weggung (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
drukker , drukkerd , duw
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
drukker , drokker , zelfstandig naamwoord , de 1. drukker: boekdrukker 2. iemand die zich drukt
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
drukker , drokkerd , drokker , zelfstandig naamwoord , de; duw, keer dat men drukt
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
drukker , drökker , zelfstandig naamwoord mannelijk , drökkers , drökkerke , drukker
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
drukker , drökker , (mannelijk) , drökkers , drökkerke , drukker
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal