elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: drukkerij

drukkerij , drökkerie , vrouwelijk , drökkerieë , drukkerij.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
drukkerij , drukkerij , de , drukkerijen , 1. drukkerij Hij warkt in een drukkerij (Klv) 2. wc (Zuidwest-Drenthe, zuid, Zuidoost-Drents zandgebied) Ik moe hen de drukkerij (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
drukkerij , drokkeri’je , zelfstandig naamwoord , de 1. drukkerij: het steeds drukken 2. boekdrukkerij
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
drukkerij , drökkery , zelfstandig naamwoord vrouwelijk , drökkeryje , drökkeryke , drukkerij
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
drukkerij , drukkeri’je , (zelfstandig naamwoord) , drukkerij.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
drukkerij , [drukkerij] , drökkerie , (vrouwelijk) , drökkerieje , drökkerieke , drukkerij
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal