elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: eau de cologne

eau de cologne  , o dekloenje , eau de cologne.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
eau de cologne , ooleclonnie , ook: clonnie, eau de cologne
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
eau de cologne , klonnie , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , eau de Cologne
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
eau de cologne , ónjeklónje , eau de cologne.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
eau de cologne , odeklonje , ondeklonje, onjeklonje , zelfstandig naamwoord de , Eau de cologne.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
eau de cologne , oodeklónj , mannelijk , (Frans) eau de Cologne.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
eau de cologne , odeklonje , eau de cologne.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
eau de cologne , klonje , de , (Zuidoost-Drenthe, Noord-Drenthe) = eau de cologne Het heile hoes stonk naor klonje (Row), ...aole klonje (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
eau de cologne , odeklonje , eau de cologne. Ook: Gunninks woordenlijst van 1908: orlerein (niet Kampen) (eau de la reine)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
eau de cologne , odeklonje , eau de cologne.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
eau de cologne , ónjeklónje , reukwater , Iin dröppeltje ónjeklónje óp’pew’we zakdoek én ge kón'ter hil de dag ôn ruuke. Een druppeltje reukwater op uwen zakdoek en je kon er de hele dag aan ruiken.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
eau de cologne , ooldeklonie , oleklonie, ooldeklonje, oleklonje , zelfstandig naamwoord , en var. de; eau de cologne
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
eau de cologne , odekloûjn , zelfstandig naamwoord mannelijk , - , - , eau de cologne , odekloûjn VB: 'nne Wat koelik ês gevalle kêns te 't bêste 'nne nëusdook mêt odekloûjn oonder z'n naos hawe.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
eau de cologne , ônjeklônje , eau de cologne
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
eau de cologne , oodeklonnie , eau de cologne.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
eau de cologne , odeklonje , (zelfstandig naamwoord) , eau de cologne.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
eau de cologne , ojeklonje , eau de cologne, reukwater , ’n bietje ojeklonje da vien’k wel lekker ruuke = een beetje eau de cologne vind ik wel lekker ruiken-
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
eau de cologne , ònjeklònje , eau de cologne. En dit was altijd de 4711.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
eau de cologne , aujecloje , eau de klonnie, klonje, klonnie, ojjeklojje, oldec , eau de cologne.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
eau de cologne , onjeklonje , zelfstandig naamwoord , eau de cologne (Den Bosch en Meierij; Eindhoven en Kempenland; Helmond en Peelland; Land van Cuijk; Tilburg en Midden-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
eau de cologne , ónjeklónj , (mannelijk) , (Frans) eau de cologne , Vreuger deje de vrouluuj zich get ónjeklónj oppe zakdook.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
eau de cologne , oonjeklónj , eau de cologne
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
eau de cologne , onjeklonje , oddeklonje, oodeklonje, ooieklonje, ôojeklonje , zelfstandig naamwoord , eau de cologne, Keuls water, reukwater; • ...en d'r zakduukske rook zoo lekker naor onjeklonje... (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; feuilleton ‘Bad Baozel’, 8 afl. in NTC 31-12-1938 – 18-2-1939); • Cato van Dungen laag op de sofa mee 't hoofd aachterover en de dienstbode hield 'r 'nen zakdoek mee onjeklonje onder d'r neus. (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; ’De nuuwe dokter’; feuilleton in 4 afl. in NTC 27-1-1940 – 17-2-1940); • Hanna, z'n zuster, had 'm stiekum enkelde dubbeltjes gegeven om 'n stiekum fleschke onjeklonje veur d'r mee te brengen, mar moeder hoefde daor niks van te wete. (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; ’Oome Teun in den trein’; NTC 16-9-1939); • En ie rook zelfs naor odeklonje, ze kos et goed ruuke... (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; ’n Staandbild in Baozel’; feuilleton in 4 afl. in de NTC 20-5-1939 – 17-6-1939); • ...en juffrouw Jaanse was er van overtuigd, dè de ware deugd nie naor odeklonje rook, mar eer naor wierook of zo iets (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; ’n Staandbild in Baozel’; feuilleton in 4 afl. in de NTC 20-5-1939 – 17-6-1939); • D'een waaschte [de zieke] d'r polsen mee natte doeke, d'aander d'r gezicht mee onjeklonje... (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; Den jongen dokter; feuilleton in 3 afl. in de NTC 22-4-1939 – 8-5-1939); • duukskes meej oddeklonje... (Lechim; ps. v. Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: Asse de kaans mar krèège); • Gin oddeklonje of dê spul/ om lekker van te ruuke (Lechim; ps. v. Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: Dè kan ok wèl en seprieske zèn); • Elie van Schilt - nee in de kapsalon van toen rooke we gewoon un fris luchtje van oojeklonje 4711 of un aander merk. (Uit: ‘Ut stonk mar toch mis ik de stank van vruuger’; Cubra, ca. 2000); • Eigen roem die ruukt, net as onjeklonje/ Eigen roem die stinkt nie... (Tony Ansems, Eigen roem die stinkt nie; van de cd Tilburgse Liekes American Style 2; 2009); • Henk van Rijen - eau de cologne, Keuls water, reukwater; • WBD III. 1. 3:278 'onjeklonje' = eau de cologne; ook 'ruuk'; • Stadsnieuws - aaw wèfkes han in de kèrk dikkels ene zaddoek meej onjeklonje bij der (110407); • Reelick e.a. - Bosch' woordenboek (1993 & 2002) - onjeklonje
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal