elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: eenmaal

eenmaal , ijnmoal , (met vrij sterken druk op: ijn): ’t is ijnmoal voldounde = ’t is ijnmoal genōg = ’t is zeer voldoende, ’t is meer dan genoeg; da’s moar ijnmoal zoo! = dat is steeds het geval, ’t kan als regel beschouwd worden; altijd in ongunstigen zin; ik dus ’t nog ijnmoal nijt zeggen = ik durfde er niet eens over te spreken, niet van te reppen: as ie ijnmoal zoo wied bin = als men zoover gekomen is, enz.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
eenmaal , eenmaals , ienmaals , (bijwoord) , Eenmaal (Assendelft). || Was ’et iemals mooi genog, den (dan) zeide moeder: Nou, jonges, schessen (ophouden) hoor! ‒ Iemes (in iemesdagen enz.; zie aldaar) zal wel ontstaan zijn uit ienmaals, in de zin van eens, ereis.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
eenmaal , ijnmoal* , vergel. ’t Hoogduitsch: “ein für alle Mal”, wat overeenkomt met ’t Nederlandsch: ééns voor al, of: ééns voor altijd.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
eenmaal , eenmaol , ieenmaol , Eénmaal. Ook voorheen; ook: te zijner tijd. D(i)ee mantel was (i)eenmaol zwa(r)t ewes(t). (I)eenmaol kümp de tîd en dan môj komp(i)eerren, òj wilt òf n(i)eet.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
eenmaal  , einmaol , een maal. Op einmaol, eensklaps.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
eenmaal , émmól , eenmaal émmól vernùkt worren is zat! Eenmaal belazerd worden is genoeg!
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
eenmaal , émmól , uiteindelijk Toen ’k émmól goêd zât viel ik in slaop Toen ik uiteindelijk goed zat viel ik in slaap.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
eenmaal , eimaol , een maal; opeens. Op eimaol: opeens.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
eenmaal , ienmoa , ienmoal , eenmaal.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
eenmaal , ienmaol , bijwoord , eenmaal Ik zin mor ienmaol metwest (Sle), Op einmaol stun hij veur mie (Bco), Aj ienmaol in de gaten hebt hoe het mut, dan is het niet moeilijk meer (Bro), IJ bint maor ienmaol jaorig (Bui), Einmaol holdt de regen weer op (Eel), … komp an alles een ende (Uff), Einmaol, andermaol, verkoft (Bov), (zelfst.) Hie dronk het glas in ainmaol leeg (Eev), A’k het in ienmaol doen kan, doe ik het niet in twei keer (Eli)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
eenmaal , immaol , eenmaal.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
eenmaal , immel , eenmaal , Van nen eezel kun’de nouw immel gin pérd maoke. Van een ezel kun je nu eenmaal geen paard maken. Je kan van een dommerik nu eenmaal geen geleerde maken.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
eenmaal , ienmaol , bijwoord , één keer
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
eenmaal , êêmel , bijwoord , eenmaal Zôô ist nou êêmel Zo is het nu een keer; Die êêmel êên gezaaid heb moddok twêê kenne zegge Waar men aan begonnen is moet men ook afmaken
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
eenmaal , èimaol , eenmaal
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
eenmaal , emmôl , eenmaal
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
eenmaal , ienmaol , (bijwoord) , eenmaal.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
eenmaal , immel , eenmaal , Zoo gigget now immel. Zo gaat het nu eenmaal.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
eenmaal , einma , eimaol , eenmaal
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
eenmaal , eimaol , einmaol , bijwoord , eenmaal
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
eenmaal , eîmaol , eînmaol , telwoord , éénmaal
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
eenmaal , immel , eemel, êemel, immòl , bijwoord , eenmaal; Cees Robben – 'k Zie 'm na-mar immel nooi-war... (19680119); Cees Robben – Hij is naa immel wè jengelèèchtig... (19680628); Cees Robben – [Werkster tegen ongeduldige vrouw:] Ik kan na immel nie luien en meepesaant den tooren nog vasthaauwe ôôk... (19821015); Interview Hermans - 1978 - “…ge had nie veul sènte, ge kost nie veul ònlègge… èn mènne kastelein, assie oe kènde dan pofte ie wèl… mar as ons moeder öt bèd komt èn ge had daor nòg wè staon, dan krêegde nòg ruuzie… dè moet in bèd wir goed gemòkt wòrre… hahahahaha… hahaha… zôo ist immel!” (transcriptie Hans Hessels, 2013)zie KLIK HIER om het interview te beluisteren; Henk van Rijen:  tis ok immel wènter, war - het is uiteindelijk ook winter, nietwaar; Henk van Rijen:  dès naa immel de kaoje kaant dieter òn is - dat is nu eenmaal de slechte kant die eraan zit; Interview met de heer De Kok (1978) –  …want ik was dan vort immòl en jaor òf zeuvetien, achtien èn zôo… (transcriptie Hans Hessels 2014); eemel; Henk van Rijen: eens, eenmaal
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal