elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: eigenste

eigenste , eegenste , zelfde. Den eegensten dag en het eegenste uur: op denzelfden dag en op hetzelfde uur.
Bron: Ballot, A. (1870), Eigenaardigheden van het Twentsche dialect, uitgegeven in 1968, Hengelo.
eigenste , ijgenste , aigenste , (= eigenste), in, bv.: dei ijgenste Jan! wel har dat docht! = wie zou dat ooit van dien jongen (Jan) gedacht hebben! Altijd in gunstigen zin. Sara Burgerh.: die eigenste Edeling! – Zal zooveel zijn als: is dat dezelfde persoon wel? ’t is de ijgenste kerel nog = hij is nog dezelfde, hij is zich vokomen gelijk gebleven.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
eigenste , eigenste , (bijvoeglijk naamwoord) , Zelfde. ’t Eigenste bôk van gisteren. Dôt ’t eigenste nòg is weer.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
eigenste , eigenste , (bijvoeglijk naamwoord) , Zelfde. ’t Eigenste bôk van gisteren. Dôt ’t eigenste nòg is weer.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
eigenste , aigenste , dezelfde
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
eigenste , eigeste , zelfde. Me zatte in de eigeste trein.
Bron: Spek, J. van der (1981), Zoetermeers woordenboek, Zoetermeer.
eigenste , eigenste , bijvoeglijk naamwoord , in de eigenste dag dezelfde dag (KRS: Wijk, Lang, Coth, Werk, Bunn, Hout, Scha; LPW: IJss, Mont, Bens, Lop, Cab, Pols) Ook in de Vechtstreek (Van Veen 1989, p. 54) en Gouda (Lafeber 1967, p. 89).
Bron: Scholtmeijer, H. (1993), Zuidutrechts Woordenboek – Dialecten en volksleven in Kromme-Rijnstreek en Lopikerwaard, Utrecht
eigenste , eignste , zelfde. Daor hej ’t eignste gezanek van gistern weer.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
eigenste , aojgeste , jezelf , Is dé èùw aojgeste jóngvee of héd'de wa biste van ander boerre ingeschaord? Is dat jongvee van je zelf of heb je wat vee van andere boeren in de wei?
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
eigenste , aaigesten , bijvoeglijk naamwoord , hetzelfde, dezelfde Nog d’n aaigesten aevend istie vromgekomme Nog de zelfde avond is hij teruggekomen
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
eigenste , èigeste , dezelfde , d'n èigeste VB: Mêt de Broonk haw 't zjus 't èigeste kletsje aon es mich.; hetzelfde 't èigeste Zw: D'n èigesten däog: diezelfde dag; èigesten dezelfde 't èigeste Zw: D'n èigesten däog: diezelfde dag
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
eigenste , [persoon die net genoemd is ] , eigeste , degene die net genoemd is , Dae eigeste haet mich flink bezeiktj.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
eigenste , [eigenste] , eigeste , eigenste , Hae verstuit zich nog neet mèt zien eigeste femielie.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
eigenste , èègeste , voornaamwoord, bijvoeglijk naamwoord , eigen; Cees Robben – Oewen èègenste... (19721013); Goem. EIGENSTE - bn, vn, in verbinding met lidw. of demonstr.: den - , dezen - , dien - , dat - enz. Cornelissen & Vervliet - Idioticon van het Antwerpsch - 1899 -  EIGENSTE, met lidw. of aanw. of bez. vn = dezelfde: zijn eigenste woorden, dat is die eigenste vrouw.
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal