elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: eksteroog

eksteroog , eksteroog , Men heet alzoo alhier die knoestachtige, eeltachtige verharding, aan de gewrichten der teenen meest gevonden wordende, welke elders wel weeroog genaam
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
eksteroog  , eksteroug , eksteroog.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
eksteroog , aesterouch , onzijdig , aetsterouge , aesteruichske , eksteroog, likdoorn. Veer kriegen anger waer, ich vuil ’t aan mien aesterouge: we krijgen ander weer; ik voel het aan mijn eksterogen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
eksteroog , eksteroge , eksteroog.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
eksteroog , aksteroge , de, het , eksteroog Hij hef nogal wat last van zien oksteroog (Vri)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
eksteroog , eksteroge , eksteroog, likdoorn. Ook: liekdoorn (Kampen)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
eksteroog , ékstersóóg , likdoorn , Zoow éllie Merie ne kiir nô m'n ékstersóóg wulle kiike ik kan gin voet mér gôn. Zou jullie Marie een keer mijn likdoorn willen behandelen ik kan niet meer lopen.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
eksteroog , eksteroge , zelfstandig naamwoord , et; eksteroog, likdoorn
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
eksteroog , èksteroûg , zelfstandig naamwoord vrouwelijk , èksteroüge , - , eksteroog , VB: M'n èksteroûg sjtik mich, es v'r noé gèi sjléch wèr kriége, daan wèit ich 't oüch neet.; likdoorn VB: Dy èksteroûg dèit mich al e päor daog doedvalle
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
eksteroog , aegerstoug , (onzijdig) , eksteroog, likdoorn
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
eksteroog , aege(r)staug , zelfstandig naamwoord , aege(r)stuig , aege(r)stuigske , eksteroog, likdoorn
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
eksteroog , aegerstenoug , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , aegerstenoûge/aegerstoûge , eksteroog, likdoorn; aegerstoug (Weerts (stadweerts)) eksteroog, likdoorn
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
eksteroog , èksterôog , zelfstandig naamwoord , likdoorn; M-I de naar binnen geperste eeltmassa onder de voetzool; likdoorn; WNT EKSTEROOG - eeltachtig gezwel op de tenen
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
eksteroog , eksteroug , likdoorn
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal