elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: familie

familie , fermilie , familie; ook Gron.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
familie , fêrmilie , femilie , familie, famielje; ook Drentsch; ’t is nog fermilie = die persoon behoort nog tot onze familie; van joen fermilie moi ’t moar hebben, ironisch zooveel als: van bloedverwanten moet men het allerminst hulp verwachten.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
familie , fermilie , voor: familie, zie angrenzend * en noa *; de e is meestal toonloos, ook hoort men femilie en f’milie.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
familie  , femilie , familie.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
familie , naóste femilie , v , bloedverwanten.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
familie , femilie , fermilie , zelfstandig naamwoord de , Familie, in de zegswijze femilie van de kouwe kant, aangetrouwde familie (ook kortweg: de kouwe kant). – Femilie mit de urtezak, verre familie
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
familie , famieë , femieë , mannelijk , familie. Ein ert oet ẹ vaat, zaet me taenge wietvellige femieë: familie in verre graad. Mit femieë is ’t gout kirmis haute en veur de meeres niks: van je familie moet je het hebben. Et is noch femieë va mich: hij is mij nog geld schul
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
familie , femiellie , geheel van bloedverwanten van dezelfde naam.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
familie , femilie , familie , femilies , Ook familie = 1. familie, afkomst Hie komp oet ’n goeie femilie (Oos), Die is van goeie femilie (Wee), Dat is der ok femilie van (Zdw), Wij stamt oet een aole femilie (Bei), Het wicht was nog wat in de femilie van Scheffers jongen (de), Zie bint zo nao in de femilie, zie hebt al is een keer een paar klompen oet ien en dezölde boom kregen ze zijn verre familie, of Ze bint zo verre femilie, met ’n schat arften kuj het net ofmeten (Sle), Hij zegt daw nog femilie bint, maar ik geleuve van Adamswege... (Ruw), Dat is nog femilie van mij die staat nog bij mij in het krijt (wh:Gas), Van je femilie muj het maar hebben (Coe), Van je femilie hoej niks te verwaachten (Die), Het zit in de femilie, ...komt in die femilie veur het is kennelijk erfelijk (Hol) 2. huisgezin Der bint niet meer zovöl grote femilies as vroeger (Scho), Hie komp oet een grote femilie (Bal), De hele femilie het de griep had (Dro), Wij komt er met de hiele femilie an (Dro) *De hiele femilie is bij mekaar / Behalve de dochter van Zwiggelaar (Hav)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
familie , femilie , familie.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
familie , femilie , familie
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
familie , femilie , familie.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
familie , femilie , zelfstandig naamwoord , de; 1. gezin 2. familie in ruimere betekenis
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
familie , femilie , uitdrukking , Hij is femilie van d’n Dorsen dom Verre familie; Hij is femilie van de stêêne heul Verre familie
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
familie , femiélie , zelfstandig naamwoord vrouwelijk , femiélies , femiélieke , familie , VB: Dè ês nog hil wiéd femiélie van mich: zié pa en mié pa wäore aachternève. Zw: 't Keend hèt femiélie: het heeft hoofdluis. Zw: De Hêllige femiélie: godsdienstig genootschap voor mannen (vero.); hoofdluis (hoofdluis hebben) femiélie bié zich hebbe
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
familie , femielie , familie
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
familie , femielie , familie. ook “fermielie”.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
familie , femilie , (zelfstandig naamwoord) , familie. Zie ook: pärremetaosie.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
familie , femilie , familie
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
familie , femielie , familie
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
familie , femielie , (vrouwelijk) , femielies , familie, gezin , Ins per maondj waas t’r vuuer de mansluuj Heilige Femielie: eenmaal per maand was er een gebedsdienst voor de mannen.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
familie , femiêlie , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , femiêlies , familie
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
familie , femielie , fermielie , zelfstandig naamwoord , familie; Kees en Bart - dialoog in Tilburg Post 1922-193? - femilie; ‘k Heb is geheurd van ’n fène irste klas Tilburgse fermielie... (Naarus; ps. v. Bernard de Pont; in: Groot Tilburg 1941; CuBra); M'n moeder vertelde, dat ze hum nog as ennen blaog van 'n jaor of tien, toen ie meej kaaischeuten aon 't speulen was, naor z'n vadder zunnen kop mikte meej nen proem, omdat die meej nen kaai op naor de Heilige Fermelie wou gaon. (A.J.A.C. van Delft, uit: ‘Toen Tilburg nog dorps was: Een heel typisch dialect’; Nieuwe Tilburgsche Courant, 17 juli 1956); Cees Robben:  hij is femielie van hilt vurnaom van de stad; de heilege femielie; Frans Verbunt: as ge iemand in de femielie hèt die wijwaoter kan maoke, is oew kòsje gekòcht; Frans Verbunt: femielie zèèn ómdesse in dezelfde winkel snuf gekocht hebbe; GD06 der zaaten in de miste femielies hil wè geoefende kèèle
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
familie , femie~lie , femie~lies , familie
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal