elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: fatsoen

fatsoen , fassoen , Gedaante.
Bron: J.A.V.H. (18e eeuw), Haagsch Nederduitsch woorden-boekje. Den Haag: Johannes Mensert. Uitgegeven in: Kloeke, G.G. (1938), ‘Haagsche Volkstaal uit de Achttiende eeuw’, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 57, 15-56.
fatsoen , fersoun , vêrsoun, f’rsoun , fatsoen; dat gijn goud fersoun van ’n houd, enz. “’n Börgervrouw, is dat fersoun, Zel dij hier maidendijnsten doun?”
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
fatsoen , fesůůn , onzijdig , fatsoen
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
fatsoen , fesoen , zelfstandig naamwoord, onzijdig , fatsoen
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
fatsoen , fesoun , fatsoenlijk
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
fatsoen , fesoen , zelfstandig naamwoord ’t , 1. Fatsoen. 2. Model, patroon. Uit Frans façon.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
fatsoen , fatsoen , onzijdig , fatsoen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
fatsoen , fesoen , fatsoen.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
fatsoen , fetsoen , fetsoon, fatsooun, fetsoun, fersoen, fatsoen , Ook fetsoon (Midden-Drenthe), fatsooun (Midden-Drenthe), fetsoun (Kop van Drenthe, Veenkoloniën), fersoen (Midden-Drenthe), fatsoen. Ook met t-uitval = 1. fatsoen Die kerel hef gien fatsoen (Bco), Die man kent gien eer of fersoen (And), Het is mooi aj oen kiender in fesoen en ere groot kunt brengen (Dwij), Die vent hef niks gien fesoen leerd (Zwe), Ie kunt hum nargens mit hennemen, want hij kan zien fatsoen nich holden (Bov), Een beetie fetsoon komp overal uut (Die), Ie kunt mit goed fetsoen niet bij huus komen, zo modderig is het daor redelijkerwijs (Bro), Wat ondudelijk is dat, je kun ’t met fetsoon niet heuren eigenlijk (Bal), Uut fatsoen muj der wel hen gaon fatsoenshalve (Mep) 2. vorm, model (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe) Het fesoen is der oet (Sle), Die stoete is niks eworden, der zit gien fesoen an het is een misbaksel geworden (Ruw), Die hoed is helemaole uut zien fesoen (Bro), Die jonge grujt hielemaole uut zien fesoen (Dwij), Deur het harde warken har hij de pokkel uut fetsoen (Ruw), Dat holt moej niet zo behakken, daor zit jao gien fesoon meer an (Bei), Het jassie zat gien fetsoon meer in (Hgv), Der zit gien fatsoen an (Stu), ...gien slag of fatsoen an (Sle), Het pad was hielemaol oet het fesoen in slechte staat, niet goed onderhouden (Oos), ‘Dat de jonkman witte boorden draagt en een jas van neimoeds fesoen’ (bl)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
fatsoen , fesoen , fatsoen. houd oe fesoen, gedraag je netjes.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
fatsoen , fesoen , 1. fatsoen; 2. Gunninks woordenlijst van 1908: vorm
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
fatsoen , fesoen , fatsoen. Kun iej oe fesoen niet holln?
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
fatsoen , fesoen , fetsoen, fersoen , zelfstandig naamwoord , et 1. fatsoen, fatsoenlijk gedrag 2. vorm, model, de juiste staat
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
fatsoen , fesoen , zelfstandig naamwoord , fatsoen, wellevendheid Ze hebbe tegewoordeg glad gêên fesoen meer
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
fatsoen , fesol , zelfstandig naamwoord , fatsoen, model, vorm Deur dien donderbui was hêêl m’n hoed uisse fesol Door die onweersbui was mijn hoed volkomen uit model
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
fatsoen , fetsoén , zelfstandig naamwoord onzijdig , - , - , fatsoen , Zw: Oét ze fetsoén: uit model. Zw: Wäor 'r dao mer mêt good fetsoén van aof: op een goede manier. Zw: Dat kên v'r neet mêt good fetsoén doén: zonder aanstoot te geven.; manier (op een goede manier) mêt good fetsoén VB: De kat hèt aach joûnge kriëge, wäor v'r dao mer mêt good fetsoén vaan aof.; model (uit model) oét ze fetsoén VB: Wêls te mich dy brook 'ns sjtriéke, ze ês gaans oét ze fetsoén
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
fatsoen , fesoen , fatsoen
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
fatsoen , fesoen , (zelfstandig naamwoord) , fatsoen, model. Ie mut oew öör een bettien in fesoen brengen; Ol oew fesoen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
fatsoen , fesoewn , fatsoen, netjes , Ge moet is lêre oew fesoewn te hèèwe. Je moet eens leren je fatsoen te houden!
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
fatsoen , fetsoen , (onzijdig) , 1. fatsoen 2. model, vorm, snit , Emes oet good fetsoen neet lestig valle. Haod dien fetsoen! Oet good fetsoen kós ich ’m det neet vraoge.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
fatsoen , fetsoên , zelfstandig naamwoord, onzijdig , fatsoen
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
fatsoen , fesoen , zelfstandig naamwoord , fatsoen; Oew fesoen haawe - Z'n fatsoen houden; Vocaalreductie in eerste syllabe; syncope van 't'; - Ge kost mee goei fesoen oew neus nie buiten steken… (Naarus; ps. v. Bernard de Pont; in: Groot Tilburg 1941; CuBra); Piet van Beers – ‘Grèèze cèlle’: Mar... ge kunt meej goei fesoen/ èègelek zoiets nie doen. (Spoeje doemmeniemer; 2009)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
fatsoen , fetsoe~n , fatsoen
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal