elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: genadebrood

genadebrood , genaodebrood , het , genadebrood Het valt niet mit genaodebrood te èten van anderen afhankelijk te zijn (Hgv), Die oldegies kriegt het genaodebrood van de kerk (Eex), Opa mus bij zien jongste dochter genaodebrood eten (Die), Genaodebrood is vaok bitter (Row), Het aold pèerd, ...de hond, ...de knecht kreeg het genaodebrood mocht op de oude dag op diens kosten bij de baas blijven (Sle), Het peerd is al zo aold, mar die kreg daor genaodebrood (Sti)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
genadebrood , genaojebroed , zelfstandig naamwoord , afhankelijk , (afhankelijk zijn van iemand) genaojebroed ëte VB: Ês 't neet versjrikkelik? Môt 'r mich op z'nnen awwen däog nog genaojebroed ëte bié z'nne broor.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal