elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: gewelf

gewelf , gewülf , (onzijdig) , gewelf.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
gewelf , gewelft , verwelft, verwulft, gewölfte , gewelf, verwelf, verwulf. Middel-Nederlandsch gewelf, gewelft, gewulft, Middel-Nederduitsch gewelft = gewelf. (Verdam).
gewölfte = gewelf. “ʼt Geblaf, ʼt gemorl, ʼt gezoes, ʼt gekook en geraas wordt deur de houkege, onregelmaotege wanden en gewölften (der Fingalsgrot) honderden van maolen terugkaotst, herhaold, vergroot, verklaind, verward, en ʼt schoem vlogt joe as sneivlokken om ooren.” Kil. ghewelf, welfsel, ghewelft.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
gewelf  , gewölf , gewelf.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
gewelf , gewulfte , onzijdig , gewelf
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
gewelf , verwulfte , onzijdig , gewelf
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
gewelf , gewulfte , zelfstandig naamwoord, onzijdig , gewulfn , gewelf
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
gewelf , verwulf , verwulft , zelfstandig naamwoord ’t , 1. Gehemelte (verouderd). 2. Gewelf van een regenbak, een put, een gebouw e.d. (verouderd). Het woord is verwant met welven.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
gewelf , gewölf , onzijdig , gewölver , gewölfke , gewelf.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
gewelf , gewölfte , gewelf.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
gewelf , gewulfte , gewelf.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
gewelf , gewölf , gewelf, gewulf, gewulfte, gewölfte , gewölven, gewölve , (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe). Ook gewelf (Zuidoost-Drenthe, Noord-Drenthe), gewulf (Zuidoost-Drents veengebied), gewulfte of gewölfte (Zuidwest-Drenthe) = gewelf, welving Aj een mooi gewelf zeein wilt, moej dizze aole kerk is bekieken (Eex), Het gewelf van de oven(d) zakte in (Row), De kreien nusselt boven in het gewölf (Gas), zie ook bij gewulfte
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
gewelf , gewulfte , het , (Zuidwest-Drenthe) = groot exemplaar, groot gevaarte De pèens van een koe dat is een hiel gewulfte (Geb), Hij hef daor een heel gewulfte van een huus (Uff), Wat komp daor een gewulfte an een te volle, log rijdende wagen met hooi (Hol), Dat dikke meinse op de karmse had mij toch een gewulfte, zij kun der zelf niet aoverhen kieken boezem (Mep), Wat een gewulfte hef die an ruime, wijde jurk (Hgv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
gewelf , gewulfte , gewelfte , (Kampen) gewelf. Ook: gewelfte (Kampereiland, Kamperveen)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
gewelf , gewulfte , gewelf.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
gewelf , gewulf , gewölf, gewelf , zelfstandig naamwoord , et 1. gehemelte 2. gewelf in gebouw, welving 3. ruimte met een gewelfde zoldering, holle, kille, meestal stenen ruimte
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
gewelf , gewélf , zelfstandig naamwoord onzijdig , gewelve , - , gewelf , VB: Vuur 'n duerpskërk hèt de kërk van Groéselt 'n tamelik hoeg gewélf.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
gewelf , verwulft , gewelf.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
gewelf , gewölft , zelfstandig naamwoord , gewelf (Den Bosch en Meierij)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
gewelf , gewölf , gewölftj , zelfstandig naamwoord, onzijdig , gewölve/gewölfdje , tweede vorm Nederweerts; gewelf
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
gewelf , gewölf , gewelf
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal