elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: gewend

gewend , gewend , voor gewoon, bijv. ik ben nog niet gewend.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
gewend , wend , gewend , (voor: gewend) = gewoon; wie bin dat zoo wend = wij zijn dat zoo gewoon; dat bin ʼk nijt wend west = dat was daar, waar ik thuis was, geen gebruik; tou wend wezen = aan gewoon zijn; hij ʼs tʼr wend en bekend = op die plaats thuis. Spreekwoord: Dei ʼt hangen wend is dut de stroppe nijt zeer (Stad-Groningsch) = hij is aan ʼt lijden gewoon en voelt de pijn niet meer, schertsend.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
gewend , gewonne , voltooid deelwoord , ‘gewend’, voltooid deelwoord van wennen (KRS: Scha)
Bron: Scholtmeijer, H. (1993), Zuidutrechts Woordenboek – Dialecten en volksleven in Kromme-Rijnstreek en Lopikerwaard, Utrecht
gewend , wend , bijvoeglijk naamwoord , gewend, gewoon
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
gewend , gewent , zelfstandig naamwoord , [O] deel van een stuk bouw of weiland, dat door een sloot van ander land is gescheiden en via het voorwent bereikbaar is. Het achterwent ligt verder van de weg af Zie ook achterwent
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
gewend , gewènd , bijvoeglijk naamwoord , gewend , VB: Ze ês neet vëul gewènd; gewoon (gewoon zijn aan) gewènd zién aon VB: Dè ês gewènd aon hél wërke, 'r hèt ze gaans lëve niks aanders gedoën
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal