elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: hannesen

hannesen  , hannesse , zanikken, vervelend doen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
hannesen , hannẹse , hannẹsde, haet gehannes , hannesen, stuntelen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
hannesen , hannesen , zwak werkwoord, onovergankelijk , 1. hannesen, knoeien Wat zit je daor toch te hannesen met het eten koken? (Bal), Hej het nog niet klaor? Wat zit ie toch te hannesen (Bro), Hij hannest er wel wat in umme (Vle), Hie zat er raor met um te hannesen (Anl) 2. zich haasten (Kop van Drenthe) Wat mus ik der tegen hannesen om klaor te kommen (Nor) 3. knutselen, bezig zijn (Zuidoost-Drents zandgebied) Hie mag geern hannesen (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
hannesen , hanneze , werkwoord , hannes, hanneste, gehannest , dom doen, tobberig werken Jôôh, leg niessôô te hanneze Joh, doe niet zo dom
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
hannesen , hannese , werkwoord , hannesde, gehannes , stuntelen , VB: Es t'm zuús hannese daan krys te kompassie mêt 'm.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
hannesen , annesen , (werkwoord) , annessen, e-annest , hannesen, knoeien, onhandig zijn.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
hannesen , hannese , werkwoord , stuntelen (Den Bosch en Meierij)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
hannesen , hannese , hannestj, hannesdje, gehannestj , hannesen, stuntelen , Waat stuis se mich dao toch te hannese!
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal