elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: heg

heg , heggĕ , heg; ie zit mij in dĕ heggĕ, in de weg.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
heg , hëk , vrouwelijk , hëgge, , hëkske , haag. Dat blif in de hëk hange: dat ben je kwijt. Door hëgge en haage gaon: door alles heen gaan.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
heg , heg , dór en dör heg goan: mitte kop dór de moor goan, mit alle gewaeld door goan.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1993), Zò bót ás en hiëp. Plat Hôrster, Horst.
heg , hège , hègie , heg; * de hège scheren: de heg knippen.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
heg , heg , heeg , Ook heeg (Midden-Drenthe), in heg noch steg geen weg Ik wiet hier heg noch steg (Rui), ...heeg noch steeg (Hijk)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
heg , hege , hège, heige, heeg, hegge, hèegde, hède, hede, hèer , hegen , (Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe, Veenkoloniën). Ook hège (Zuidwest-Drenthe, zuid), heige (Zuidwest-Drenthe, zuid), heeg (Midden-Drenthe, Kop van Drenthe, Zuidoost-Drents zandgebied), hegge (Zuidwest-Drenthe, zuid, Midden-Drenthe), hèegde (Zuidwest-Drenthe, zuid), hède (Zuidwest-Drenthe, zuid), hede (Zuidwest-Drenthe, noord), hèerde (Zuidwest-Drenthe, zuid), heerde (Zuidwest-Drenthe, zuid), hegde (Zuidwest-Drenthe, zuid), hiede (Zuidwest-Drenthe, noord) = 1. heg Vlak veur het volksfeest giet alleman de (h)ede knippen (Wsv), Ik wil nog wel ies een mooie heerde um huus toe (Hol), Aj een goeie hege hebben wilt, moej ene hebben van de meidoorn (Hijk), Het was even een praotie over de heeg (Row), Gien heeg is hum te hoog (Nor), Ik wol dat mien va mie in de hege megen haar, dan was der nog een mooie handstok uut gruid (Klv), zo ook, negatief van vader over zoon: Ik wol dat ik hum in de heeg megen har (Sle), Ie bint een kerel van niks, ie kunt nog niet over de hege pissen (Nije), Ie mouten niet alles op hegen en stroeken gooien (Vtm), ...leggen verkwisten (Scho), of IJ kunt het net zo goed op de heeg hangen, ...op heeg en stroek, ....op bos en stroek als iem. zijn geld verkwist (Sle) of Ie moet het geld niet op hegen en toenen hangen (Bei),(fig.) Een dikke hege volk stun er um toe (bs) 2. strook of streep, die blijft staan bij het maaien (Zuidoost-Drents zandgebied, hy:Kop van Drenthe) Hie zompt, hie lat een hiele heeg staon (Sle) *Waor de hege op een leegsten is, kuj der op ’n makkelijkst over (Pdh); Een goeie buurman klumt niet over de hege (Hijk), zie ook heg
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
heg , hegge , heg. De wasse lag op de hegge te dreugn.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
heg , hegge , hagen , Alle hègge schudde wénd. Alle hagen vangen wind. Alle beetjes helpen.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
heg , hede , hege, heegde , zelfstandig naamwoord , de; heg, haag
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
heg , hek , zelfstandig naamwoord vrouwelijk , hegke , hekske , haag , VB: De hek môt hoegnudig 'ns gesjoere wërde.; heg VB: Lete de boere de hegke mer sjtoën, daan kôste de vuügel drién nêstele.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
heg , egge , ège , (zelfstandig naamwoord) , heg, haag.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
heg , hëggeske , hegje
Bron: Gast, C. de (2011), ’t Boekske van de Aolburgse taol, Wijk en Aalburg: Stichting behoud Aalburgs dialect.
heg , heg , zelfstandig naamwoord , haag (Den Bosch en Meierij; Eindhoven en Kempenland; Land van Cuijk; Tilburg en Midden-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
heg , hèk , (vrouwelijk) , hègke , hèkske, , haag, heg , De hèk sjaere: de heg snoeien. Ich bèn gans ane hèk: ik ben uitgeput. Woea hègke zeen, kóns se mösse vange: je moet op de goede plek zijn om te bereiken wat je wil.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
heg , hèk , hék , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , hègke/hégke , hèkske/hékske , eerste vorm Nederweerts, Ospels; tweede vorm Weerts (stadweerts), Buitenijen (kerkdorpen rondom stadskern); haag/heg
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
heg , hèg , zelfstandig naamwoord , heg; Cees Robben – “...onder de heg” = op het kerkhof liggen (19540925)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
heg , heg , hegge , hegske , haag
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal