elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: heuvel

Heuvel , Heuvel , (zelfstandig naamwoord mannelijk) , Vroeger ook Hovel. Naam van twee eilandjes in de Wijkermeer, onder Assendelft, naar hun grootte onderscheiden als de Grote en de Kleine Heuvel. Zij zijn met de droogmaking van het IJ ingepolderd. || Die cleynen hovel, Polderl. Assend. I, f° 76 r° (a° 1600). Die hoevel, ald. f° 112 r°. Cornelis Claeses, genaemt grooten heuvel; Dirck Claeses, cleynnen heuvel genaemt, Maatb. Assend. (a° 1635). – Heuvel zal wel hetzelfde woord zijn als Ned. heuvel. Juist door hun hogere ligging zijn deze stukken bven het water van de meer blijven uitsteken. Vgl. Hs. v. Egmond, f° 16 v°: Item een hoeveltiaen (heuveltje) landes buten op die mere (onder Velzen, 13de e.). – Zie ook hevel, heubel, en vgl. Neuvelige ven.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
heuvel , heubel , (zelfstandig naamwoord mannelijk) , Heuvel. Sedert lang verouderd. – Vgl. Heubelen-akker.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
heuvel , heuvel , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , 1. in hoge mate Dat kind wil nait om liek ze binnen der heuvel mit aan weten er geen raad mee (Vtm) 2. druk (Zuidoost-Drents zandgebied) Wat is die man heuvel (Wijs)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
heuvel , heuvel , de , heuvels , heuvel Wij gaot heuvel op heuvel of (Die), Daor zit een dikke heuvel in het laand (Hoh), In Pais hebben wie gain heuvel (Pei), Die heuvelties möt slicht worden (Pdh)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
heuvel , euvel , heuvel
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
heuvel , huüvel , zelfstandig naamwoord , huüvele , heuvel , huüvel VB: Es te dèn huüvel bis opgefits, hebs te de toûng op d'n sjoon hange.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
Heuvel , Heuvel , toponiem , topon. centrum-plein in Tilburg; R Ist druk óp den Heuvel? (tegen iemand die op zijn hoofd krabt); Stadsnieuws (rubriek): Ist druk op den Heuvel? (260306)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal