elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: hoedje

hoedje , houdje , hotje , hoedje, in: ’n houdje van kerdiet en ’n rantje van tweivingerbret, spottend van iets dat nogal vertooning maakt maar volstrekt niet degelijk is.
hotje, aldus in ’t Westerkwartier voor: hoedje, ook voor: vrouwenhoed. (Overal elders luidt het: houdje.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
hoedje , hodje , (o.a. bldz. 279 II onder): zie hotje *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
hoedje , [kleine hoed, dopje] , hoetien , dopje op de as van een wagen, V, 49.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
hoedje , hoedje , zelfstandig naamwoord ’t , in de zegswijze z’n oigen ’n hoedje skrikke, zich doodschrikken.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
hoedje , huujke , hoedje , Die kakmedam hi slag oover kiir 'n ander huujke óp, ze hi huuj zat. Die aanstelster heeft geregeld een ander hoedje op, ze heeft hoedjes genoeg.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
hoedje , hoetien , zelfstandig naamwoord , 1. hoedje 2. badmintonhoedje 3. klein rond voorwerp boven in petroleumlamp dat het licht moest verspreiden 4. draaibare kap op de steel van een dorsvlegel, waaraan de knuppel zit 5. op een streep getekend vierkantje waarin men centen of pijpestelen moest gooien (bij het spel streepgooien)
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
hoedje , heudsje , zelfstandig naamwoord onzijdig , heudsjes , - , slaghoedje , VB: De serzjaant dejlde vuur 't begên van de perséssie de heudsjes oét aon de grinnedeers.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
hoedje , huudje , zelfstandig naamwoord, verkleinwoord , hoedje; Ze zètte liever en huudjen óp as de grôote muts. - Ze zetten liever een hoedje op dan de grote muts. ...zoo zat as ’n huudje... (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; ’Boere-Profeet’; feuilleton in 5 afl. in de NTC 1-7-1939 –29-7-1939); De groote muts blijft in de kaast: die is te zwaor, daor krège ze vort koppent van - zeggen ze - en darrum zette ze liever 'n huudje op. (Kubke Kladder; ps. v. Pierre van Beek; NTC; Uit ‘t klokhuis van Brabant 5; 7 en 14-11-1929); Alléén et huudje, dè waar toen al gin mode mir, han ze mar weggelaote. (Lodewijk van den Bredevoort – ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Dl. 1, Tilburg 2006); Kernkamp, Dialectenquete 1879: huke; Cees Robben – Meej zôô’n goeikôôp huudje op... (19600116); Cees Robben – Hoen huudje hottie op... (19600219); Cees Robben – Ik zie dè huudje ôôk zôô nooi (19831209); Cees Robben – Des ’n schôôn vèère-huudje... (19860530); As ik op prinsjesdag teeveej gao zitte kèèke/ Èn in de Ridderzaol dan al die huudjes zie... (Henriëtte Vunderink, Huudjes periekele, uit: Tis de moejte wèrd; 2011); WBD III.3.1:365 'onder één hoedje spelen' = idem — verkleinwoord van 'hoed', met umlaut; Bosch huujke - hoedje
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal