elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: honds

honds , [verachtelijk] , hondsch , (bijwoord) , walgelijk, vies, verachtelijk. , hij leeft hondsch.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
honds , hōnds , hōnsk , (hondsch) = ten hoogste onbeleefd, onvriendelijk, iemand niet als een mensch maar als een hond behandelen. Het woord wordt alleen gebruikt in: ’n hōnske (of: hōndse) behandeling, tegengestelde van: minzame bejegening. Stadsfriesch hondsk = onbeschoft.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
honds , honds , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , honds Hie kan zo honds veur den dag kommen (Sle), Wat is dat een hondse kerel (Erf), Ik kreeg een honds antwoord (Gie), Die kan zo honds uutvallen (Klv), Hij hef mij honds behaandeld (Eli), Dat was mor honds doun een hondse handelwijze (Row)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
honds , hoons , bijvoeglijk naamwoord , honds
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
honds , hons , bijvoeglijk naamwoord , honds , VB: Dè hèt mich éch hons behandeld, dat vergët ich neet gaw.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
honds , hóngs , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , honds
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
honds , hons , bijwoord, bijvoeglijk naamwoord , honds; Boutkan: (blz.27) nts —> ns hons
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal