elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: hovenier

hovenier , hovenier , Moet vroeger de naam voor de warmoeziers en tuinders zijn geweest, blijkens: Hoveniers (of Hoveniersche) Maandag, de eerste dag van de voormalige Utrechtsche kermis, die met den Boerenzaterdag eindigde.
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen
hovenier  , haoveneer , hovenier.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
hovenier , haoveneier , mannelijk , haoveneiesj , hovenier.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
hovenier , haoveneer , hôveneer , zelfstandig naamwoord mannelijk , haoveneers/hôveneers , hôverneerke , hovenier , VB: Jaore ês 'r haoveneer gewès bié Gadiot op 't kesjtiel.; hôveneer tuinman (op kasteel bijv.) hôveneer VB: Op 't kesjtiel hawwe ze twie hôveneers ién deens
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
hovenier , oevenier , zelfstandig naamwoord , tuinder (West-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal