elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: ijskar

ijskar , ieskoare , ijscokar.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
ijskar , ieskarre , zelfstandig naamwoord , de; ijscokarretje
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
ijskar , iéskerke , zelfstandig naamwoord onzijdig , iéskerkes , - , ijscokar , VB: Vreuger kaom 't iéskerke van Sibema ién't duerp.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
ijskar , [wagen van een ijscoman] , iesköre , zie: iescoköre.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
ijskar , [ijskar] , iesker , (vrouwelijk) , kar van de ijscoman, ijskar
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal