elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: ineens

ineens , ien ins , in ins, inins , tegelijkertijd, in eens.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
ineens , inins , inijnen , tegelijkertijd, zonder ophouden, inijnen = opeens, plotseling; bij v. Dale wordt in beide beteekenissen opgegeven “ineens”.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
ineens  , in ens , plotseling.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
ineens , iniens , iniensen , bijwoord , Ineens, opeens. Dialectische variant iniensen. | ’t Werd m’n ieniensen duidelek.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
ineens , inéns , ineens.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
ineens , in ens , ineens.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
ineens , iniens , bijwoord , Var. als bij ien = 1. ineens, opeens Iniens scheut mij het in het zin (Sle), Toen het peerd ineens anhortte vul hie aachterover (Bal), Wij kunden altied best opschieten, mar zo iniens was het mis (Dwij), Hai ston inains veur mie (Vtm) 2. in één keer Ik kun het nich vinden, mar hij leup er ineins op an rechtstreeks (Bov), Wij kregen alles iniens (Klv), Zij hadden hum iniens te pakken meteen (Hgv),
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
ineens , inèns , inins , ineens.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
ineens , inins , ineens , Dé hit'tie zó'mér inins gekreege én't was zóó'ne stééreke vènt zód'de gezeed hébbe. Dat heeft hij zo maar ineens gekregen en het was zo'n sterke kerel zou je denken.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
ineens , iénens , bijwoord , ineens , iénens VB: iénens begôs 't te rëngele.; ién-ens eensklaps ién-ens; ién-ens plotseling eensklaps; ién-ens
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
ineens , inens , ineens
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
ineens , iniens , (bijwoord) , ineens, plotseling.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
ineens , inins , plotseling, ineens, opeens , Inins stónd ie vur de deur. Plotseling stond hij voor de deur.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
ineens , innins , bijwoord , plotseling (Helmond en Peelland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
ineens , inins , ineens, plotseling , Inins waas ’t aafgeloupe en inins waas d’r ouch weg.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
ineens , inins , ineens, opeens
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
ineens , ineins , inéns, inèns , bijwoord , ineens
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
ineens , inêene , bijwoord , ineens; Inêene waar ik trug in de tèèd. Ik moes inêene òn vruuger dènke. (Tillie B.: pseudoniem van Nicole van Wagenberg; uit een column van haar website ‘Tilburgs Taolbuuroo’, 2012)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
ineens , inens , ineens; plotseling
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal