elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: inenten

inenten , inenten , zwak werkwoord, overgankelijk , inenten Kinder waren inent tegen kinkhoest (Bor)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
inenten , inenten , werkwoord , 1. inenten 2. enten van bomen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
inenten , ininte , werkwoord , int in, inte in, ingeïnt , inenten
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
inenten , iénénte , werkwoord , énde ién, iénge-ént , inenten , VB: Vreuger sjtorve vëul keender ömdat ze neet wäore iénge-ént.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal